Yönetmek, iktidar olduğunun farkında olmaktır!!!…

0
241

İktidar içinde bulunduğu koşulları unutmuş gibi. Söylediği her şey aslında içerisinde doğduğu koşulların kendisine sağladı olanaklardan kaynaklanmaktadır.İktidar olmak, iktidar yetkisi veren bir Anayasaya sahip olunmasındandır. İktidar olmak, bir iktidarın olmasından, bir de muhalefetin olmasındandır.


İktidar olmak, Anayasayı ortadan kaldırıp ona istediği zaman uyup istemediği zaman uymamak olmamalıdır,
İktidar olmak, demokrasi ve seçim olmasındandır, demokrasiyi ve hakların kullanmasını engellemek olmamalıdır,
İktidar olmak, her şeyi kendi için hak görüp, kendi dışındaki muhalefeti şeytanlaştırarak, vatan düşmanı yaratmak ve başka kötü sıfatlar takmak olmamalıdır,


İktidar olmak, Devletin yönetimini belirleyip, bürokrasiyi tayin edip, kurum ve kuralları ortadan kaldırmak olmamalıdır,
İktidar olmak, kamunun kaynaklarına sahip olup, kamu kaynaklarını istediğin gibi har vurup harman savurup, israf etmek olmamalıdır,
İktidar olmak, kamu kaynaklarına sınırsızca kullanarak, ihaleleri istediğin kişi ve kurumlara vermek olmamalıdır,
İktidar olmak, sahip olunan inancı bütün vatandaşların inancı sanıp, toplumun her kesimine dayatarak yaşam haklarına müdahale etmek olmamalıdır,


İktidar olmak devletin güvenlik güçlerini sınırsızca kullanma yetkisine sahip olup, hak talep eden toplumsal kesimlerin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallamak olmamalıdır,
İktidar olmak, Yargıyı ‘ya istediğin gibi müdahale edip hem savcı ve hâkim atamalarını yapma yetkisinde sahip olup, işine gelince hukukun üstünlüğü deyip işine gelmeyince böyle bir kararı kabul etmiyorum demek olmamalıdır,
İktidar olmak, bütün ekonomik araçları sahip olup, halkın refah ve esenliğini sağlamayacak politikalar üretmek olmamalıdır,
İktidar olup, sağlık politikalarını belirleyip, özelleştirirken, parası olanın sonuna kadar yararlandığı parası olmayanın ise kaderine bırakıldığı politikalar olmamalıdır,
İktidar olmak, toplumun geleceği olan çocuklarımızın eğitimini sağlamak yerine, her gelen Milli Eğitim Bakanına göre bir eğitim politikası belirleyip yazboz tahtasına çevirmek olmamalıdır,
İktidar olmak, toplumun her bireyine yaşam hakkı sağlayacak sosyal devletin gereği olan bir gelir sağlamak olma yerine, yoksulluğu yönetmek adına inayet politikası olmamalıdır,


İktidar olmak, gençlerin istihdam edilmesi için yeni iş olanakları yaratmak yerine, üniversite mezunu her 3 geçten birinin işsiz olduğu bir politika olmamalıdır,
İktidar olup, bütün yasal ve devletin olanakları ellerinde oldu halde, faiz artışının durdurulmamasının kaynağı, kökü dışarıda faizi lobisi diyerek, halkı ezdirip, işsiz bırakacak sonrada faizi artıracak politikalar olmamalıdır,
İktidar olup, işsizliği ve kötü ekonomik gidişatı önleyeceğiz diye önlem alıyoruz deyip, enflasyonu artırıcı ve işsizliği çoğaltıcı politikalar olmamalıdır,
İktidar olup, halka rakamlar vererek anlatılan aşı geliyor deyip, aylar sonra gelmeyecek aşılar için halkın oyalanması olmamalıdır,
Topluma vad edip, ben yapmadım davranışı sergileyip, habersiz gibi davranmak olmamalıdır. Ancak geldiğimiz noktada iktidar olup, muhalefet gibi davranarak sanki hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi bir duruş sergileyerek, biz iktidar olunca çözeceğiz söylemine teslim olunmamalıdır.

Millete mesafe, maske temizlik tavsiye edip, kapalı ortamdan uzak durun derken, kalabalıklarla toplantı yapma olmamalıdır.
Dernek, baro, vakıf ve kooperatiflerin toplantıların yasaklayıp, salonlarda kalabalıklar toplayarak kongre yaparak halkın gözüne sokulmamalıdır. Bütün toplumca verilen emekler, katlanılan fedakârlıklar boşa çıkarılmamalıdır.
Her olaydan bir başarı hikâyesi ortaya çıkarma aşkı sonuçta, halkın yaşamında iyiye, güzele, refaha ve işsizliğe hiçbir çare üretmiyor.
Sayılarak bitmeyecek birçok uygulama sanki bir muhalefet partisinin söyleyeceğini, söyleyerek iktidar olduğunun farkında değil gibi davranılmamalıdır. Birçok temel konuda iktidarın yöneticileri tarafından muhalefet gibi davranarak “iktidar” olunca çözeceğiz algısını toplumda yaratmaya çalışılmamalıdır.
Toplumun her kesimin ciddi sorunları var. Bunlar şuan kamuoyuna yeterince yansımıyor gibi olabilir. Sorunu olan kesimler kendilerini ifade edecek yol ve yöntemler bulamıyor olabilirler. Anayasal haklarını kullanmakta zorluklarla karşılaşıyor olabilirler.
Bütün bunlar bizim gerçeğimiz.
Bir devleti ayakta tutan, bir ulusu ulus yapan, bir toplumu canlı kılan her şeye karşı, her şeye muhalif bir kuruluş uzun süre iktidarını sürdüremez.
Öyle ki bir gerçeği bilmek ya da doğruyu görmek istemeyen birine zorla doğruyu göstermeye çalışmak kör parmağım gözüne demek gibidir.
Sonunda ya o devlet, ulus ve toplum yıkılır, ya da o siyasi kuruluş halkın nezdinde kendi sonuna doğru hızla yol alır.
Bunun kararı iktidar edenlerin tercihidir.