Yeni bir İzmir İktisat Kongresi toplanmalı

0
9

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomist Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, ekonomide köklü ve kalıcı reformlar için yeni bir ‘İzmir İktisat Kongresi’nin toplanarak Türk uzlaşı modeli geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, ekonomideki son durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Aybar yapısal sorunlara köklü çözümler üretmek ve reformların isabetli olması, iktisadi politika stratejilerini oluşturmak ve yeni bir Türk uzlaşı modeli oluşturulması için yeni bir İzmir İktisat Kongresi’ne ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

“GÜVENİ ARTIRIR”

- Reklam -

Kongrenin geniş bir katılımla gerçekleşmesi ve sentezler oluşturulması gerekliliğini söyleyen Aybar kendi içinde böyle bir organizasyonun bile iktisat yönetiminin güvenini arttıracağını ifade etti.

Prof. Dr. Aybar, “Alınan önlemlerin suya yazılı çizgiler olarak kalmaması için bu adım atılmalı. Değişen dünyaya nasıl ayak uydurulacağı geniş katılımla tartışılmalı, sentezler oluşturulmalı. Bunu yapmak bugün zor değil. Kendi içinde böyle bir organizasyon bile iktisat yönetimine güveni artırmaya yeter” diye konuştu.

“GENİŞLETİCİ TEDBİRLER GEREKİYOR”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Mayıs 2020 ayından bu yana uygulamada olan aktif rasyosunu 31 Aralık tarihi itibariyle yürürlükten kaldırma kararının ‘normalleşme yolunda doğru bir adım’ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aybar, “Faktör fiyatlarına yansıyan temel dinamikler bunu gerekli kılıyordu. Politika faizinin tek faiz olması, sadeleşme ve şeffaflaşma; iç ve dış piyasanın, piyasa ilkelerine bağlı kalınacağı yolunda güvenini artırıyor. Bunlar önemli adımlar, ancak daralan bir ekonomide Covid19’un dayattığı daha da daraltıcı kısıtlar yüzünden bu düzenlemeler kur ve enflasyonla mücadelede sonuç alıcı olamaz. İstihdam, büyüme, yatırım göstergelerini olumlu düzeye taşımak için genişletici tedbirler gerekiyor. İktisadi krizler iktisadi fırsatlar da yaratır. Bunun için başta KOBİ’ler olmak üzere teşvikler, hibeler, vergi düzenlemeleri, emek piyasasını kollayan genişletici düzenlemeler ve ek olarak küresel koşullar çerçevesinde ticaret-üretimin uyumlulaştırıldığı, kapsamlı reformların belirlendiği bir iyi yönetişim uzlaşısı bulunmalı” ifadelerini kullandı.

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ NEDİR?

İzmir İktisat Kongresi, Türkiye’nin değişen ve gelişen dünyaya göre ekonomi politikalarının belirlendiği geniş katılımlı bir etkinliktir. İlki, Atatürk’ün talimatıyla 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde düzenlenen İzmir İktisat Kongresi, savaştan çıkmış Türkiye’nin yol haritasının belirlendiği bir organizasyon oldu. 2’nci İzmir İktisat Kongresi 2-7 Kasım 1981 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kongrede dışa açık büyüme stratejisi kapsamında uygulanması gereken politikalar ortaya kondu. 3’üncü İzmir İktisat Kongresi ‘21.Yüzyıla Doğru Türkiye’ teması çerçevesinde, 4-7 Haziran 1992 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dördüncü İzmir İktisat Kongresi 5-9 Mayıs 2004 tarihlerinde, Türkiye’nin uzun vadede bilgi toplumuna dönüşmesi ve AB’ye üyelik perspektifi ana temalarıyla düzenlendi. Son olarak 31 Ekim-5 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen 5’inci İzmir İktisat Kongresi’ne dönemin Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, uluslararası onur konuğu olarak katıldı.

- Reklam -