Yemlik buğday ithal edilip un olarak piyasaya mı verildi?

0
138
- Reklam -

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yemlik buğday olarak tanımlanan düşük vasıflı  11,5 proteinli ,ithal edilen buğdayların işlenip piyasaya un olarak verildiği yönündeki iddiaları, TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir’li soruyu mevzuat   ile yanıtladı.

GÜRER, İDDİALARI GÜNDEME TAŞIDI

- Reklam -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda,  yemlik olarak ithal edilen ,düşük vasıflı 11,5 proteinli buğdayın, işlenerek piyasaya un olarak verildiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığının açıklanmasını istemişti.

BUĞDAY UNU TEBLİGİ…

CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer’in Plan ve Bütçe Komisyonunda yönelttiği sorusuna, Tarım ve Orman Bakanlığından yazılı yanıt geldi.

Buğday  unlarına ilişkin değerlendirmelerin “Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği ” dikkate alınarak gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Tebliğde buğday ununun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikler belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli imzasıyla verilen yanıtta, “Piyasada yer alan buğday unlarının bu Tebliğde yer alan kriterleri sağlaması gerektiğine işaret ederek . Bahse konu kriterler ulusal ve uluslararası çalışmalar ve veriler ışığında hazırlanmıştır. Ayrıca buğday unları yatay gıda kodeksi hükümlerine de (bulaşanlar, etiketleme vb.) uygun olmak zorundadır” denildi.

NET YANIT YOK

CHP Milletvekili Gürer’in soruna verilen yanıtta , “ Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği ’nde Ekmeklik Buğday Unu için protein miktarı en az kuru maddede yüzde 10,5, Tam Buğday Ununda protein miktarı en az kuru maddede yüzde 11, Özel Amaçlı Buğday Unlarında protein miktarı en az kuru maddede yüzde 7 olmak zorundadır. Bakanlığımızca yapılan resmi kontrollerde mevzuatta belirtilen protein değerlerinden düşük olarak üretilmiş ürünlere rastlanması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanmaktadır” şeklinde bilgiler verildi.

DÜŞÜK VASIFLI BUĞDAY UN OLDU MU?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise  düşük vasıflı ve yurt dışında “yemlik buğday” olarak tanımlanan 11,5 proteinli buğday  ithal edildi. TMO  yurt dışından  bu düşük vasıflı buğday ki (11,5 protein)tonu 353 dolara ithal etti. Un fiyatlar yurt içinde artınca TMO   Piyasaya un satmaya başladı .Fırıncılar TMO unundan randıman alamadıklarını söylüyorlardı.50 kg  un torbası 400 liraya çıkmasına rağmen fırıncı TMO nun fiyatların tamamı peşin, 185-200 TL/çuval  ununa sınırlı itibar etti. İddia TMO ununu düşük vasıflı buğdaydan elde edilen un olduğu idi..Durumu Bakana  sordum.Bakan mevzuata  göre yanıt verip yemlik buğday un olmadı diyemedi.Mutlaka hububatta kendi kendine yeter duruma ermeliyiz” diye konuştu.

EKMEK 3 LİRA,SİMİT 3,5 TL

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer

Bakana yönelttiği  “50 kiloluk torbada un piyasada 350 liraya satılırken TMO’nun sattığı 180 liralık unu fırıncılar neden kullanmıyor? Kullanıyorsa ekmek 3 lira, simit 3,5 lira nasıl olmuştur? Sorusunda Bakan Pakdemirli “TMO tarafından un fabrikalarına ekmeklik buğday satışı, fırın ve ekmek imalathanelerine uygun fiyatla (185-200 TL/Çuval fiyat aralığında) un satış fiyatı taahhüt etmeleri koşuluyla yapılmaktadır. Taahhüt veren un fabrikalarının listesi fırıncı ve esnaf odaları başta olmak üzere, bireysel olarak talepte bulunan tüm fırıncılar, İl Valilikleri ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. Un regülasyonu uygulaması Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ticaret Bakanlığımız yetkilileri tarafından gerek un fabrikaları gerekse fırınlar nezdinde sıkı bir şekilde takip edilmektedir.” Yanıtını verdi.

Gürer “En son tarım sayımı kaç yılında yapılmıştır?” Sorunu da Bakan “Tarım sayımı en son 2001 yılında yapılmış olup, Genel Tarım Sayımı Türkiye İstatistik Kurumu sorumluluğundadır.” Diye yanıtladı.

TMO BUĞDAYDA ALAMADI 

Bakan Pakdemirli, üreticilerin ürünlerini TMO yerine serbest piyasaya satması nedeniyle TMO’ya ürün arzının, normal yıllara göre daha düşük seviyelerde gerçekleştiğini vurguladı.

Taban fiyat düşük olunca çiftçi TMO buğday vermedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO’nun hububat alım fiyatlarının, piyasa fiyatlarının altında kaldığını itiraf etti. 

Gürer’in “TMO; bu yıl çiftçiden ne kadar hububat aldı” şeklindeki sorusuna yanıt veren Bakan Pakdemirli, “Bu yıl TMO’ya ürün arzının diğer normal yıllara göre düşük kaldı” demekle yetindi.Rakam vermekten kaçındı.

CHP Milletvekili Gürer ise yerli çiftçiye ekmelik buğdayda 2 bin 250 lirayı reva gören TMO’nun, yurtdışından 4 bin 700 liraya buğday ithal etmesini eleştirdi. TMO  taban fiyatı Çiftçiyi mutlu etti diyen bakan bu fiyatla çiftçinin ürününü TMO vermediğini itiraf etti.

GÜRER’İN SORULARINA TARIM BAKANLIĞINDAN YAZILI YANIT GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü,  Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği sorulara, Bakanlıktan yazılı yanıt geldi. 

TMO. YERLİ ÜRETİCİDEN NE KADAR HUBUBAT ALDI 

CHP Milletvekili Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye “Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl çiftçimizden ne kadar arpa, buğday ve mercimek almıştır” şeklinde soru yöneltmişti. 

Gürer’in Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sorusuna, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı yanıt verdi. 

Bakan Pakmedirli, TMO’nun  hububat alım fiyatlarını 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklandığını anımsatarak, 2021 yılında yaşanan tarımsal kuraklığa bağlı olarak piyasa fiyatlarının TMO alım fiyatları üzerinde olduğunu itiraf etti. 

BAKAN’DAN İTİRAF: TMO, DÜŞÜK FİYAT VERDİ 

Bakan Pakdemirli, TMO’nun alım fiyatlarının piyasa koşullarından düşük olması nedeniyle üreticilerin ekseriyetle ürünlerini serbest piyasada değerlendirdiğini belirtti. 

ÜRETİCİ TMO’YA ÜRÜN SATMADI 

Pakdemirli, üreticilerin ürünlerini TMO yerine serbest piyasaya satması nedeniyle TMO’ya ürün arzının, normal yıllara göre daha düşük seviyelerde gerçekleştiğini vurguladı. 

2021 YILI TABAN FİYATLARI 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise TMO’nun hububat alım fiyatlarını açıkladığı Mayıs ayında yerli çiftçiye ekmeklik buğday için 2 bin 250 lira, makarnalık buğday için 2 bin 450 lira ve arpa için 1750 lira taban fiyat belirlediğini anımsattı. Gürer” Bakan,çiftçi taban fiyattan memnun olduğunu açıklamıştı.Bu kere verdiği itiraf gibi yanıtta TMO hububat alamadığını ,nedenin piyasa koşulları altında TMO taban  fiyat verdiğini ifade etti.TMO aldığı miktarı dahi  açıklayamadı..Görünen o ki taban fiyat çiftçiye daha düşük fiyatla ürün satışı için bir baskılama yolu olarak kullanılmış.Kuraklık açıklaması da inandırıcı değil.Çünkü kuraklık 2020 yılında ekim döneminde 42 ili sardı sonrası 50 ile ulaştı.Bakanlığın kuraklığı dahi hesaplayamadı ayrıca kabul edilebilir bir durum değildir.Bakan,bütçede yaptığı konuşmada arpa maliyetini tonu 1850 TL olduğunu söylemişti.Taban fiyat ise  tonu 1750 TL verildi. Kırmızı mercimek maliyeti tonu 6230 TL açıkladı.Yaban fiyat 5000 TL verildi.Nohut maliyeti tonu  5190 TL derken  tonu 4050 TL verildi.TMO maliyet altında çiftçimize taban fiyat vererek çiftçinin ürünün değerine almayınca da ürün alamadı. Sonuçta yanlış politika nedeni ile ithal ile piyasayı dengelemek zorunda kaldı” dedi.

YERLİ ÇİFTÇİYE 2 BİN 450 LİRA, YABANCI ÇİFTÇİYE 4 BİN 700 LİRA 

Gürer, yerli çiftçinin TMO’nun buğday fiyatını düşük göstermesi nedeniyle, ürünlerini serbest piyasaya sattığını, bu kez aynı TMO’nun  son ihale ile yurtdışından tonu 4 bin 700 liradan ekmeklik buğday ithal ettiğini hatırlattı. 

KABUL EDİLEMEZ 

Gürer, “Yerli çiftçiye 2 bin 250 lirayı reva gören TMO; yabancı ülkelerden nerdeyse iki katı fiyatına buğday ithal etti. TMO’nun 18 Ocak 2022 tarihli ekmeklik buğday ithalat ihalesi sonucuna göre TMO; 350 bin ton kırmızı ekmeklik buğdayı ortalama 340 Dolardan, yani ton başına 4 bin 700 lira vererek ithal etmiştir. TMO, yerli çiftçiyi verdiği fiyatın iki katına yakınını yabancı ülkelerin çiftçisine vererek buğday ithal etmiştir.2021 yılı içinde döviz kuru değişikliğine göre o süreçte 5 bin TL üzerinde fiyatla da buğday ithal edildi. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” açıklamasında bulundu. 

- Reklam -