Yaşlı nüfusun % 16’sı yalnız yaşıyor

173

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus içerisinde yaklaşık 5.5 milyon kişinin, 65 yaş ve üstü fertlerden oluştuğu görüldü. Bu fertler içinde tek başına yaşayanların oranı yüzde 16 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’dan edinilen bilgiye göre, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçları incelendiğinde; Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus içerisinde yaklaşık 5.5 milyon kişinin, 65 yaş ve üstü fertlerden oluştuğu görüldü. Bu fertler içinde tek başına yaşayanların oranı yüzde 16 oldu. Yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü fertlerin yüzde 78’ini kadınlar, yüzde 22’sini ise erkekler oluşturdu. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre; genel sağlık durumunu değerlendiren 65 yaş ve üstü fertlerden yüzde 0.7’si sağlık durumunu çok iyi, yüzde 17.8’i iyi, yüzde 39.1’i ise ne iyi ne kötü olarak değerlendirdi. Sağlık durumunu kötü olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 35.7 iken çok kötü olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 6.8 oldu. 2013 yılı itibarıyla, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 22.4 iken, 65 yaş ve üstü nüfusta bu oran yüzde 17.9 oldu. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke genelinde 65 yaş ve üstü için yoksulluk oranı yüzde 13.8 iken, ülkeler itibarıyla incelendiğinde İzlanda yüzde 4 ile bu yaş grubunda en düşük yoksulluk oranına sahip ülke oldu. Bu ülkeyi Macaristan ve Hollanda takip etti.