Kişinin kendinde farkına varamadığı alanları onlara gösteren koçları aynaya benzeten Nöro İletişim ve Nöro Eğitim Uzmanı İlhan Koç “Koç bir ayna rolündedir. Kendini fark ettirir, kişinin görmediği karanlık alanlarını göstermesini sağlayabilir. Kişinin potansiyelindeki ihmal ettiği alanları görmesine ışık tutabilir.” dedi.

Günümüzde birçok insan, kamu kurumu, özel sektör doğru kararlar alabilmek için değişimi ve gelişimi hedefleyen yaşam koçuna başvurabiliyor. Alınan kararların dışında yaşam koçları iletişim, iş ortamındaki motivasyonu sağlama, insan tanıma sanatı gibi konularda da eğitimler verebiliyor. Nöro İletişim ve Nöro Eğitim Uzmanı İlhan Koç, koçun nasıl olması gerektiğini gazetemize anlattı.

Firmaların en önemli kazanımı insan kaynaklarını iyi değerlendirmektir Kamu ve özel kurumlarda personel eğitimleri verdiğini ifade eden Koç “Ağırlık olarak kurumsal eğitimler vermekteyiz. Profesyonel koç yetiştiriyoruz. Kişisel gelişim ile ilgili sertifikasyonlar yapmaktayız. Bunun dışında devlette ya da özel sektörde şirketlerin, firmaların, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına personel eğitimleri veriyoruz. Personel eğitimlerimizin içeriği iletişim, iş ortamındaki motivasyonu sağlama, insan tanıma sanatı gibi konulardan oluşmakta. İnsanlar birbirini tanıdığında ilişkiler daha pozitif oluyor. Olumsuz sürtüşmeyi azaltmış oluyoruz. Firmaların bugün en önemli kazanımı insan kaynakları sürecini iyi değerlendirmektir. İnsan kaynaklarında da en önemli olan kriz anlarındaki sürtüşmeyi azaltabilmektir. İnsanların motivasyonunu yükseltecek ve birlikte çalışmayı sağlayacak, ekip ruhunu oluşturmayı sağlayacak olan birbirini tanıma üzerine insanı tanıma sanatları ile ilgili eğitimler veriyoruz. Eğitimler kurumun ihtiyaçlarına göre veriliyor.” dedi.

Yanlış çözüm mobing

Şirket yöneticilerinin oluşabilecek problemlere karşı çözüm önerileri, alternatif iş stratejileri geliştirememesi durumunda mobinge başvuracağını belirten Koç “Mobing karşı tarafın istemediği alanlarla ilgili sıkıştırma zorlama alanıdır. İnsan yönetimi nasıl olmalı, insanı nasıl değerlendirmeli, insan potansiyelini maksimum seviyeye nasıl çıkartmalıyız bütün bunları yönetemediğimiz yerlerde yanlış çözüm arıyoruz. Yanlış çözümlerden bir tanesi olan mobing de bu şekilde ortaya çıkmaktadır. İnsanı yönetememenin, insanın kendisini anlamlandırmamanın, yetkinlik alanlarını geliştirememesinin sonucunda ortaya çıkan bir sonuçtur mobing. Eğer kişi kendi duyusal yetkinliğinin farkında olsa kendi yeterliliğini anlasa mobinge girmeyecek. Çünkü her insanın bir motivasyon kanalı vardır. Motive olabilmesi için gerekli sebepleri bulabilir ve ona göre de bu gelişimi sağlayabiliriz. Bunu yapamadığımız zaman Nöro iletişim bakımında beyinde daralma meydana gelir. Duygusal beyin kişiyi kilitler ve duygular çıkar. Duygu mobing oluşturur. Asıl duyuyu oluşturan şey kişinin kendi içerisindeki duygusal alandaki yetersizliklerden oluşuyor. Şirketler iyi bir yönetici aldığında, bir insanı lider yaptığında yetkinliği bu insanın yerinde olduğunda mobing yapmaz. O çalıştırmak için çözüm önerileri, alternatif iş stratejileri geliştirir. Bunu yapamadığında da mobinge başvuracaktır.” diye konuştu.

Koçluk kişinin A noktasından B noktasına nasıl gideceği ile ilgileniyor

Koçluğun nasıl olması gerektiği konusunda bilgi veren İlhan Koç “Koçluk yönetim becerilerini de içine alan bir kavramdır. Koçluk dünya genelinde pozitif psikolojinin ortaya çıkarttığı bir mesleki yaklaşımdır. Koçluk pozitif psikolojiyle insanın bulunduğu durumdan yani A noktasından B noktasına nasıl gideceği ile ilgileniyor. Geçmişte neler yaşandığı, neler olduğu ile ilgilenmiyor. Koçluğun temel yaklaşımı niçin, neden oldu sorusu değil nasıl olması gerektiği sorusudur. Bu gelişim alanını gösterir. Koçluk aslında gelecek ve şimdiden şimdiden sonraki gelecekle ilgilenir. Bu kişinin gelişimine etki sağlayacak alanla ilgilenmeyi ifade eder. Bu anlamda koçluk kişinin pozitif gelişimini ve değişimini ifade eder. Bir koç insanda bu değişimi sağlayabilirse koçluk yapmış olur.” ifadelerini kullandı.

Koçluk düşüncesinin temeli insanın bireysel içsel yolculuğuna eşlik edebilmektir

Koçluğu yol arkadaşı ve kılavuz olarak tanımlayan İlhan Koç“Psikoloji diyor ki insan egosuyla karşılaştığında egosu bir şeye çarptığında gelişimini durdurabilir. İnsanın egolarının çok ötesinde kendi istediği ihtiyaçlarını tetikletme, potansiyellerini fark ettirme, nelere ihtiyacı olduğunu anlayıp bu yolculuğa çıkartma meselesidir. Kişinin temel yaklaşımı ne olmalı, ona ihtiyacı nedir, nereye varmak istiyor, vardığı noktada elde ettiği sonuçlar onda ne oluşturacak, mantıklımı, onun için önemlimi, onun öz değerlerine uygunluğu nedir gibi sorular koçluğun nasıl ilerlemesi ile ilgili soruların cevaplarını oluşturuyor. Özetle koç bir kişiyi bulunduğu durumdan bir sonraki durumda taşımak istediği yere ilerlemesini sağlayan yol arkadaşı ve bir kılavuzdur.” şeklinde konuştu.

Koç bir ayna rolündedir

Kişinin kendinde farkına varamadığı alanları onlara gösteren koçları aynaya benzeten İlhan Koç “Bir koçun herhangi bir alanda uzman olması gerekmiyor. Koç kişinin kendinin farkına varamadığı alanlara tutulan ayna gibidir. Biz insanlar olarak kendimizi bildiğimiz halde aynaya baktığımızda kendimizin farkına varırız. Koç bir ayna rolündedir. Kendini fark ettirir, kişinin görmediği karanlık alanlarını göstermesini sağlayabilir. Potansiyelindeki ihmal ettiği alanları görmesine ışık tutabilir. Gece giden bir araya projeksiyon tuttuğunuzda yoldaki rahatlığı nasılsa ya da yolda bir şerit olduğunda aracın gidişinde nasıl konfor oluşturursa koç kişinin ilerlemesine konfor alanı oluşturur. Kişinin yolunu aydınlatır, onun bu anlamda yolculuğuna eşlik eder, anlamlandırır, fark ettirir ve motivasyon sağlatır.” dedi.

Koçun çantasında birçok çözüm anahtarı vardır

Koçun bir tasarımcı olduğunu ve çantasında birçok çözüm anahtarı bulunduğunu ifade eden İlhan Koç “Bütün bunların hepsini koç ne ile sağlar diye soracak olursak kişiye nasihatlar ile danışmanların ya da akıl hocalarının yaptığı gibi kesinlikle yapmaz. Koçluğun sırrı kişinin bunu yapmasını sağlayacak sistemlerini çalıştırmaktır. Bunun içinde güçlü soru sorma sistemini kullanır. Koçun çantasında birçok çözüm anahtarı vardır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi doğru soruyu sormaktır. Doğru soruyu sorarsanız kişinin düşünmesini sağlarsınız. Soru insanın bilinçaltının da kaçamayacağı bir şeydir. Bir kişiye sorduğunuzda düşünme ihtimali yoktur. Her sorunun mutlaka zihinde canlandırması olur. O zaman ben bir koç olarak kişiye ne düşündürmek istiyorum? Olumsuz bir şey düşündürmek istiyorsam olumsuz yerden soru sorarım olumlu bir yerden düşündürmek istiyorsam olumlu bir soru sorarım. Örneğin ilişkiler ile ilgili bir koçluk sürecinde eşiyle ya da çalışma arkadaşında bir sorun oluşuyorsa acaba bu sorun alanının bir kısmının ne kadarının kendisi ile ilgili olduğunu düşündürüp o alanla ilgili soru sorduğumda zihinde netleştirmeyi sağlarım. Bir kişinin olayla ilgili empati ile olan sorununu fark etmişsem empatiye yönelik acaba bunu yaparken şunu düşünmüş olabilir mi, şu amaçla olabilir mi gibi empati duygusuna yönelik sorular sorarım. Koçun bir tasarımcı olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.
“Kişinin zihinsel alanındaki, duygusal alanındaki veya bilişsel alanındaki iyileşmesini istediğim artık alanlarla ilgili işinde farkındalık oluşturur. Koç doğru soru sorup, güçlü soru sorup cevapları kişide düşündürdüğünde fark ettirme sanatıdır. Bunu fark ettirmeye başladığında değişir.”

Koçluk becerisi iş verimini arttırır

Yöneticilerin koçluk becerisi ile liderlik yapması durumunda mobingin ortaya çıkmayacağını ve iş veriminin artacağını belirten İlhan Koç“Bir iş yerinde bir lider, insanların üzerinde bulunan bir kişi koçluk becerisi ile liderlik yaparsa işinin iş dünyası iletişimini sağlar. Mobinge gerek kalmaz motivasyon sağlar ve iş verimini arttırır. İş süreçlerinde yöneticilerin ve birlikte çalışan insanların birbirlerine eşit mesafede konumlanmasını sağlar. Biz koçlara gelenlere danışan diyoruz. Danışanlar arasında altlık üstlük yoktur herkes eşittir. Bundan dolayı alınan kararların sonucundan kişinin kendisi sorumludur. Kişi aldığı karardan kendisi sorumlu olduğu için başarıdan da başarısızlıktan da kendisi sorumludur. Böylece başka bir yere atıf da bulunamaz. Kişinin içsel kararlarını ifade eder. Bir iş yerinde bir yönetici koçluk becerileri ile hareket ettiğinde insanları tanıma, onlara uygun davranışta bulunma gelişim kabiliyetlerinin yönlerini tespit ettiği için onlara uygun hareket etmeyi sağlar.

Bir ebeveyn düşünecek olursak bir anne koçluk becerilerini kullanacak olursa çocuğun ulaşmak istediği potansiyeline uygun gelişimini sağlayacak çocuğun düşünmesini gelişmesini ve ilerlemesini sağlayacak özellikleri geliştirmesini sağlar. Gelişimi herhangi bir nasihatta bulunmadan, ona zorlama yapmadan, iç dünyasındaki ilerlemesine eşlik ederek yapar. Anne çocuğunun hayallerini öğrenebilirse çocuğunu hayallerine olan yolculuğuna çıkartabilir. Eğer bugünü ile ilgileniyorsa bir anne anlık enerji üretir. Ama çocuğun hayalleri onun gelecekteki anları ile konuşursa burada insan sonsuz enerji çıkartır. Bundan dolayı koçluk insanın potansiyeli ile ilgileniyor. Koçlar pozitif alanlar ile ilgileniyor. Modern psikolojiye koçluk çok uyumlu.” diyerek sözlerine son verdi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz