‘Yargıda Hedef Süre’ uygulaması, hakim ve savcıların terfi kriterlerinden biri oldu

0
6
- Reklam -

ANKARA, (DHA)- RESMİ Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilke kararı ile hakim ve savcıların derece yükselmelerini belirleyen kriterler arasına yargıda hedef süre uygulaması da eklendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hayata geçirdiğimiz ‘yargıda hedef süre’ uygulaması, HSK’nın ilke kararıyla terfi incelemelerinin bir kriteri ve adli işleyişin daha etkili bir unsuru olacak” dedi.
Adalet Bakanlığı’nca, yargılamaların makul sürede tamamlanması ve zamanın verimli kullanılması amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen ‘Yargıda Hedef Süre Uygulaması’ geliştirilerek sürdürülüyor. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin oluşturduğu makul sürede yargılama kriterlerinin sağlanması için yargılama faaliyetlerinin zamansal takvimi ortaya konularak adil yargılanma hakkı güçlendiriliyor. Uygulama ile her bir soruşturma ya da dava için belirlenen hedef süreler taraflara bildirilirken, vatandaşlar için öngörülebilirlik sağlanıyor.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Çalışmalar kapsamında, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı’nda da geliştirilmesi hedeflenen ‘Yargıda Hedef Süre’ uygulaması, hakim ve savcıların görevde yükselme kriterlerinden biri haline getirildi. Yeni uygulama, ‘Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararları’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.
Buna göre, hakim ve savcıların iki yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirleyen maddeler arasına, hedef süre uygulaması da eklendi. HSK tarafından hayata geçirilen yeni bir kontrol mekanizması ile Performans Ölçüm ve Takip Merkezi oluşturuldu. Hakim ve savcıların hedef sürelere uyum oranları yerel ve genel düzeyde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip edilebilirken, UYAP’ta bu konuda özel analiz ekranları oluşturuldu. Böylece hakim ve savcıların derece yükselmesinde hedef sürelere uyum, yargılamanın sürüncemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili mevzuatta aranan şartlara gösterdikleri hassasiyet, verdikleri kararların isabet oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler dikkate alınacak. İlke kararlarında ayrıca, emsallerine göre daha fazla dosya bitiren hakim ve savcıların yükseltilmesine ilişkin bazı kıstaslarda da değişikliğe gidildi.
BAKAN GÜL AÇIKLAMA YAPTI
Bakan Gül, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Reform Stratejimizin ve İnsan Hakları Eylem Planımızın hedeflerinden biri, adil kararın makul sürede verilmesi. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz ‘yargıda hedef süre’ uygulaması, HSK’nın ilke kararıyla terfi incelemelerinin bir kriteri ve adli işleyişin daha etkili bir unsuru olacak” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -

- Reklam -