Yabancılara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konut ve işyeri satışında kdv yok

0
46

Konut ya da işyeri olarak müteahhitler tarafından inşa edilen konutlardan birinin ya da birden fazlasının, bedeli yurt dışından döviz olarak transfer edilmesi kaydıyla yabancı uyruklu kişilere ya da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına satılması işleminden katma değer vergisi alınmayacak.


İSTİSNANIN KAPSAMI
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/i maddesine 08/03/ 2017 tarih ve 6824 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile eklenen 01/04/2017 tarihinden itibaren uygulanmakta olan düzenlemeye göre; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk teslimleri bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek koşulu ile katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre;
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına,
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara,
Yapılan konut veya iş yeri teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.


TÜRK VATANDAŞLARININ İSTİSNADAN YARARLANMA KOŞULLARI

Bu İstisnadan; çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yararlanacak olmasına karşın bazı Türk vatandaşları da bu istisnadan yararlanamayacaklar.
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (3/1-ç) maddesinde; Türk vatandaşlığı kavramı Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişileri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
Bu istisnadan faydalanacak Türk vatandaşının;
İstisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan yurt dışında çalışma veya oturma iznine sahip olması,
Çalışma veya oturma izninin alındığı tarih ile istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih arasında en az altı ay yurt dışında bulunması şartları birlikte aranmaktadır.
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bu istisnadan faydalanır.
Ancak, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları bu istisnadan faydalanmayacaklar.

TÜRK VATANDAŞI ALICIDAN ARANACAK KOŞUL VE BELGELER
İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; istisna alım astımın istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak alıcı Türk vatandaşından;
Yukarıda sayılan koşulları sağlayan ve ikamet ettiği ülke resmi makamlarından alınmış ikamet ve çalışma izin tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeyi,
Bu belgenin konut ve işyeri alınmadan en az 6 ay önce alındığını ve bu tarihlerde yurt dışında bulunduğunu,
Arayacaklardır.


YABANCI GERÇEK KİŞİDEN ARANACAK KOŞULLAR
Asılında bu istisnanın amacı yabancılara döviz karşılığında konut ve işyeri satımını teşvik etmektir. Bu amaçla;
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler,
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar,
Bu istisnadan yararlanacaklardır.
Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri almasına bir engel bulunmamaktadır.
Türkiye’de 6 aydan fazla kalan aşağıdaki sayılan gerçek kişiler Türkiye’de yerleşmiş sayılmadıkları için bu istisnadan yararlanacaklardır.


Gelir Vergisi Aynı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca; ‘’Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olan yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş’’ sayılmayacakları için bu şekilde olanlar istisnadan yararlanacaklardır.


Yani; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu istisnadan yararlanabileceklerdir.
Öte yandan, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kendilerine mavi kart verilen ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de bu istisnadan yaralanabilecekler.
İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; alıcıların istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak;

  • Uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun fotokopisini (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisini),
  • Yabancı uyruklu gerçek kişinin Türkiye’de yerleşmiş olmadığına dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınacak belgeyi,
    Konut veya iş yeri tesliminden önce alıcıdan almalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz