Vergi mevzuatında yeni düzenlemeler kapıda

0
28
- Reklam -

Son dönemde salgının etkisi ile yapılan harcamaların bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda vergi düzenlemesinin yapıldığını söyleyen Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, yeni düzenlemelerin de kapıda olduğunu söyledi. Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, vergi mevzuatında son 1 hafta içerisinde yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Son dönemde salgının etkisi ile yapılan harcamaların bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda vergi düzenlemenin yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini belirten Yayla, “Son bir hafta içerisinde önce teknoloji geliştirme bölgeleri hakkındaki kanundaki değişiklikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onanıp yürürlüğe girmiş daha sonra ardı ardına yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle (CBK) 17 yıl sonra finansman gider kısıtlaması tekrar gelmiş ve yıllara sâri inşaat işlerinde vergi oranı artırılarak yüzde 5 olmuştur. Ayrıca, hizmet ihracatının desteklenmesi için KDV iadesi kolaylaştırılmış ve serbest bölge teşviklerinden yararlanmak için zorunlu ihracat oranı yüzde 80’e düşürülmüştür” dedi.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KANUNU DEĞİŞTİ

- Reklam -

Yayla, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 2023 yılında sona erecek olan Kurumlar Vergi İstisnasının süresi 2028 yılına uzatılmış ve bölge desteklerinin kapsamının genişletilerek ücret istisnası uygulama yönteminde değişikliğe gidilmiştir” diye konuştu.

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesine eklenen finansman gider kısıtlamasına yönelik Yayla, “Finansman gider kısıtlama oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugüne kadar belirlenmemesi nedeniyle uygulama alanı bulmamıştı. Söz konusu oran 04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yüzde 10 olarak belirlendi. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık özkaynak tutarından daha fazla yapılan borçlanmalara ilişkin faiz ve kur farkı ve diğer finansman giderlerinin yüzde 10’u kanunen kabul edilmeyen gider olacak ve mali kar hesaplamasında dikkate alınamayacaktır. Bu durum yüksek borçlu şirketlerin vergi maliyetlerini arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

İNŞAAT TEVKİFAT ORANI YÜZDE 5’E ARTTIRILDI

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, bu işleri yapanlara yapılacak hakkediş ödemelerinde kesilecek vergi tevkifatı oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltildiğini söyleyen Yayla, “Düzenlemeye göre; artık yıllara yaygın inşaat işleri yapan mükelleflerin hakkedişlerinden yüzde 2 daha fazla stopaj yapılmasına ve ellerine geçen nakit tutarının bu kadar azalmasına neden olacaktır. Bu durum, müteahhitlerin yüzde 25 kâr etmesinin çok zor olması nedeniyle ileride mükellefe iade etmek pahasına vergi kesintisi yapması anlamına gelmektedir” dedi.

HİZMET İHRACINDA KDV İADESİ KOLAYLAŞTI

Mal ve hizmet ihracatının KDV’den istisna olduğunu belirten Yayla, “Bu kapsamda yurt dışına yapılan yazılım (oyun, reklam gibi gelirler dahil) satışları ise hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna olup düzenledikleri faturada KDV hesaplanmayacağı gibi tam istisna kapsamında olduğu için bu hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV iade de alınabilecektir. Yayımlanan KDV iadesi tebliği ile KDV iade şartlarından olan Dövizin Türkiye’ye getirilmesi şartı esnetilmiş ve artık iade alabilmek için lira olarak da yurda getirmesi yeterli olacaktır. Düzenleme ile özellikle ihracat yapan oyun şirketlerinin sorunu çözülmüş olup iade alabileceklerdir” diye konuştu.

SERBEST BÖLGE İHRACAT ŞARTI YÜZDE 80’E DÜŞÜRÜLDÜ

Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, “3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanuna göre, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir. Salgın nedeni ile gerek tedarik zincirindeki aksamalar gerekse şirketlerin geçici olarak üretimi durdurmaları nedeni ile ihracattaki aksamalar nedeni ile mükelleflerin hak kaybına uğramaması adına yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, söz konusu yurt dışına ihraç oranı 2020 yılı için yüzde 80 olarak uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

- Reklam -