Vatandaş arabasının vergisini indirimli ödeyebilir mi?

0
48

Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterleri motorlu taşıtlar vergisine tabidir.

Bu motorlu taşıtlara sahip olanlar, 197 sayılı Motorlu taşıtlar kanunun 5 ve 6 maddelerinde her yıl yayınlanan turtalarda vergi ödemek zorundadırlar.

Motorlu taşıtlar vergisi sicile kayıtlı olan araçları için bir önceki sene yayınlanan tarifeye, yeni yıl için açıklanan yeniden değerleme oranları kadar bir artış yapılarak
( bu yıl yüzde 22,58 dir) yeni yılın motorlu taşıtlar vergisi belirlenmektedir.
 Ancak 2020 yılı için bu oran, yeniden değerleme oranı kadar değil de, yüzde 12 oranında artırılmıştır.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl otomatik olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden vergi, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödenmektedir. 
Motorlu taşıtları vergisinin bazı istisnaları bulunmaktadır. Bunlar genelde kamu kurumlarınadır.
Genel ve özel bütçeli idareler

Sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri
Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar
Engellilik oranı  % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar
Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.
 

Bunların dışında kalan araçlar motorlu taşıtlar vergisine tabidir. Motorlu taşıtlar vergisi indirimli ödenebilir mi ?

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait yıllık tahakkuk eden vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından o yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, o yıl için ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin aynı yaş grubunda bulunan bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarında ödenmesi mümkündür.

Sigorta değeri ile yaş ve silindir hacmine göre yayınlanan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının karşılaştırılarak karar verilmesi faydalı olacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz