Vakıflar Genel Müdürlüğü geçen hafta yayınladığı değerli bir eserle insanımıza önemli bir Ramazan hediyesi vermiş oldu: Vakıf Kuran Kadınlar.

Aslında bu çalışma 2018 yılı Vakıf Haftası’nda gerçekleşmişti. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu”’nda sunulan tebliğlerin kitap haline getirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü sayesinde mümkün oldu.

Osmanlı kadınının evinden dışarı çıkmadığı, toplumdan uzak bir hayat yaşadığı yolunda yanlış bir düşünce birçok aydınımızın kafasında halen mevcut. Bu yanlış düşünceyi değiştirmek için son yıllarda kadınlarla ilgili çalışmalar epeyce arttı. Günümüzde kadına karşı işlenilen şiddet ve baskıya duyulan tepki de bir anlamda kadını konu alan çalışmaların artmasına sebep oldu.

Toplamda 283 sayfadan oluşan kitap Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’in takdim yazısıyla başlıyor. Kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın Sunuş yazısı eserin bütün serencamını ortaya koyuyor.

Yıllardan beri Bezmiâlem Valide Sultan üzerine çalışan ve bu konuda kitap yazmış bulunan Prof. Dr. Arzu Terzi, yazısında Bezm-i Âlem Valide Sultan’ın güzel bir değerlendirmesini yapıyor. Bezmiâlem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldırım da Bezmiâlem Valide Sultan’ın Vakıf Gureba Hastahanesi’ni konu alarak Arzu Terzi’nin makalesini devam ettirmiş.

Aynur Durukan, Mevlüt Çam, Ahmet Demir, Selçuklu dönemi kadınlarının yaptırmış olduğu hayır eserlerinin tanıtımını hedeflemişler. Elbette bu ünlü Selçuklu kadınları dışında da vakıf kuran binlerce hayırsever kadın bulunmaktaydı. Bunlar da kendi güçlerine göre bir medresenin, bir imaretin, bir çeşmenin yaşaması için vakıflar yapmışlar veya yapılmış vakıflara katkı sağlamışlardır.

Hüseyin Çınar, Ankara’da yeni yapılan güzel bir camiye adı verilen Ankaralı hayırsever Melike Hatun’un vakıflarını büyük bir vukûf ve titizlikle incelemiş. Melike Hatun’un Ankara’da Kirişçiyân Mahallesi’nde yaptırmış olduğu mescidin yüzlerce kat büyüğü Melike Hatun’un ismini sonsuza kadar yaşatacaktır.

Necdet Saka ise Divriği Darüşşifa’sını 1228- 1243 yıllarında yaptıran Erzincan Meliki Behram Şah’ın kızı Melike Turan Melek Hatun’un Dünya Mirası arasına girmiş bu ünlü eserini anlatmış bizlere.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Eyüb Sabri Kala, “Osmanlı Dönemi Hanım Sultan Vakıfları ve Sosyal Politika

Uygulamaları” başlıklı tebliğinde “Hanım Sultan” deyimini açıkladıktan sonra Sultan Orhan Bey zamanından başlayarak vakıf kurmuş olan hanım sultanların kimler olduğunu ve yaptırmış oldukları hayır eserlerini basılı kaynaklara dayalı olarak açıklamış. Yazar, arşivlerimizi de kullanmış olsa hazırladığı makale elbette çok daha kıymetli olacaktı.

Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Saadet Maydaer, “Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar ve Mal Varlıklarının Kaynakları” başlıklı yazısında kadınların miras, hibe, mehir vs. yollarla elde ettikleri zenginlikleri vakfa dönüştürmelerini ele almış.

Hasan Hüseyin Güneş, İdris Akarçeşme, Nurdan Şafak, Fatma Kaytaz, Ramazan Pantık isimli akademisyenler de değerli yazılarıyla bu esere katkıda bulunmuşlardır.

Vakıf Kuran Kadınlar konusundaki bu çalışmanın bu önemli konudaki ilk eserlerden birisi olacağına, bu çalışmaların arkasının geleceğine inanıyoruz. Esere hayat veren bütün yazarları ve bu eseri bilim dünyasına kazandıran Vakıflar Genel Müdürlüğünün değerli mensupları Dr. Adnan Ertem, Rifat Türker, Mevlüt Çam ve Mehmet Kurtoğlu’nu tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz