Türk Tabipler Birliği okulların açılması konusunda uyardı

0
33

Türk Tabibler Birliği (TTB) internet üzerinden gerçekleştirdiği ‘Pandemide Okul Sağlığı’ adlı toplantısına basın mensuplarını da davet etti. Yeni normal nedeni ile yüz yüze gerçekleştirilemeyen toplantıda yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması hakkında bilgi verildi. Çocukların riske atılmaması gerektiği vurgulanan toplantıda pandemi tartışıldı.

18 Ağustos 2020 tarihinde, TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyelerinin ve alanın uzmanlarının katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. Basın toplantısı TTB’nin youtube ve twitter hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açılışını yaptığı basın toplantısına halk sağlığı uzmanları Prof. Dr. Sibel Sakarya ve Prof. Dr. Türkan Günay, çocuk psikiyatrisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gresa Çarkaxhiu Bulut, okul hekimi Dr. Gülgün İnci Kıran ve eğitim bilimleri uzmanı Prof. Dr. Işıl Ünal’ın yanı sıra TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Prof. Dr. Özlem Kurt Azap katıldılar.

BİRÇOK İLDEN VİDEO İLE TOPLANTIYA KATILIM GERÇEKLEŞTİ

TTB tarafında düzenlenen toplantıya bir çok ilden hekim ve sağlık personeli katıldı. Pandemi sürecinde okulların nasıl açılabileceği sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Prof. Dr. Sibel Sakarya tarafından okunan basın açıklamasında şunlar  dile getirildi;  “COVID-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde arttığı bugünlerde okulların açılmasının 21 Eylül’e ertelenmesinin doğru olduğu, bununla birlikte yüz yüze eğitimden vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu olamayacağı için alanın tüm taraflarının ortak çalışması, öznel koşulların göz önünde bulundurularak gerekli tüm önlemlerin alınması ile yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlanmasının sağlanmalıdır.”

Okulların açılmasının şu sorulara bağlı olduğunu belirten Sakarya; “Ne zaman yeniden açılmalı?, Kim için açılmalı?, Hangi sağlık ve güvenlik önlemleri uygulanmalı?” sorularının yanıtlanması gerektiğinin altını çizdi.

BİLİMSEL VE İDARİ AÇIDAN ÖZENLE ELE ALINMALI

Okulların açılmasının çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Sakarya, özellikle geleceğimizi ilgilendiren bu konuda özenle kararlar verilmesi gerektiğini vurguladı. Okulların açılıp açılmama kararının bilimsel ve idari açıdan özenle ele alınması gereken bir karar olduğuna yer verilen açıklamada, en önemli konulardan birinin gerek açılma kararı için, gerekse okullar açıldıktan sonraki süreçte hastalığın toplumdaki ve okullardaki durumuyla ilgili bilgilerin açık biçimde, sürekli olarak, değiştirilmeden, karşılaştırmaya olanak sağlayacak şekilde paylaşılması olduğu vurgulandı. Yöneticilere ve açıklanan verilerin doğruluğuna duyulan güvenin, salgınla mücadelenin her aşamasında, salgının iyi yönetilmesi ve uyumun artması için en önemli gerekliliklerden biri olduğu kaydedildi.

ŞARTLAR DEĞERLENDİRİLMELİ

Okulların açılması kararı verilirken koşulların yerel özelliklere, eğitimin düzeyine, mevcut olanaklara ve gereksinimlere göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine yer verilen açıklamada, yapılması gerekenler şöyle sıralandı; “İzlenecek strateji, eğitimde varolan eşitsizlikleri artırmamalı, tersine bu eşitsizlikleri pandemi koşullarında bile olsa gidermeyi amaçlamalıdır. Okulların açılması, eğitimin sürdürülmesi veya ara verilmesi gibi kararlar, mevcut bilgiler ve bilimsel kanıtlar çerçevesinde ülkemize özgü belirlenmiş ölçütlere dayanarak yapılmalı ve bu ölçütler toplumla paylaşılmalıdır. Gerek okul çocukları, gerek öğretmenler gerekse aile bireylerinden risk grubunda bulananlara yönelik alınan koruma önlemleri belirlenmeli ve toplumla paylaşılmalıdır. Öğretmen-öğretmen, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimlerinin fiziksel koşulları ile ilgili kuralların ne olması gerektiği ve kurallara uymanın nasıl sağlanabileceği, izlenebileceği, olası toplumsal tepkiler üzerinde de düşünülmelidir. Ders saatleri ve ders araları konusunda ayarlamalar yapılmalıdır. Pandemi döneminin oluşturduğu gereksinimler göz önüne alınarak birinci basamak sağlık hizmetleri düzeyinde okul sağlığı hizmetleri yeniden yapılandırılmalı ve etkinleştirilmelidir. Okullarda psikososyal hizmetlerle ilgili ihtiyaçlara yönelik bir yapılanma ve örgütlenme modeli oluşturulmalıdır. Okullarda teması azaltmaya yönelik uygun yöntemlerin bulunması için MEB, ilgili uzmanlık gruplarından ve sivil toplum kuruluşlarından görüş almalı, işbirliği yapılmalıdır. Türkiye’nin bu öncelikli ve önemli konuda kısa, orta ve uzun vadeli bir stratejik plana ihtiyacı vardır. Bu plan olmadıkça ve tüm karar süreçlerinde ve uygulamalarda öğretmen ve ailelerin katılımı/katkısı sağlanmadıkça konu içinden çıkılmaz bir hal alabilir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz