Tüketicinin talebi olmadan konut kredisi sigortası yapılamayacak

111

Konut kredisi kullanımlarında tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak.

İstanbul, – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de  yer alan konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliğine göre, sözleşmenin, sabit, değişken veya sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredi tiplerine göre, yönetmelikle belirlenen unsurları içermesi zorunlu tutuldu.
Yönetmelik kapsamında, tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak.
Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak.
Bu kapsamdaki sigortanın; kredi konusuyla, sigorta sözleşmesinde belirlenen borç tutarı (meblağ) ve vadesiyle uyumlu olması gerekiyor.
Sigortalarda, poliçedeki teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek olamayacak ve sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamayacak.
Kredi bağlantılı yapılan sigortalarda kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumlarında sigorta sözleşmesi de sonlandırılacak.
Erken ödemeler
Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi hâlinde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre yönetmelikle belirtilen hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.
Yeniden finansman
Konut finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile konut finansmanı sözleşmesinde; faiz oranı, vade, faiz türü, ayrı sözleşmelerin tek bir konut finansmanı sözleşmesi ile birleştirilmesi veya kredinin para biriminde değişiklik yapılması konularından en az birinin gerçekleşmesi halinde yeniden finansman söz konusu olacak.
Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınacak.
Temerrüt ve iflas durumu
Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini yerine getirmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek.
En az 30 gün süre verilecek
Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekiyor. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmayacak.
Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmeleri için akdi faiz oranının, değişken faizi içeren sözleşmelerde ise cari faiz oranının yüzde 30 fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemeyecek.
Sözleşmede zorunlu içerik
Konut finansmanı sözleşmesinde, yer alması zorunlu kılınan içerik ile ilgili bölümde de, taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin bilginin bulunması zorunlu kılındı.
Sözleşmede ayrıca, temerrüt hali de dahil olmak üzere konut finansmanı sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgi de yer alacak.
Sözleşmede, kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin bilgiye de yer verecek (DHA)