TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 4.0 arttı

0
18

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak’ta aylık bazda yüzde 4.0 artıyla Aralık’taki 80.1 düzeyinden 83.3’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Aralık ayındaki 66.1’den, Ocak ayında yüzde 3.6 düşüşle 63.7’ye geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayındaki 78.9’dan, Ocak ayında yüzde 6.3 artarak 83.8’e yükseldi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayındaki 82.9’dan, Ocak ayında yüzde 6.5 artarak 88.2’ye yükseldi.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de Aralık ayındaki 92.6’dan, Ocak ayında yüzde 5.1 artarak 97.3’e yükseldi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. 

Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade ediyor.