TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyon hedeflemesi rejimi kararlılıkla uygulanacak

0
10
- Reklam -

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, “Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler dikkate alınarak 2021 yılında para politikası sıkı ve kararlı bir duruş sergileyecektir. TCMB, enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlılıkla uygulayacaktır” dedi.
TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince Merkez Bankası’nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Ağbal, sunumunun fiyat istikrarının önemine ilişkin bölümünde yaptığı değerlendirmede, kalıcı fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul olduğunu belirtti. Ağbal, kalıcı fiyat istikrarının yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde artmasını bu yolla ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesinin sağlandığını kaydederek, “Merkez bankaları toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarının sağlayarak yaparlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde fiyat istikrarına odaklı para politikasını kararlılıkla uygulayacağız” dedi.
‘YÜKSEK ORANDA ARTTI’
TCMB Başkanı Ağbal, sunumunun yurt içi makroekonomik görünüm bölümünde yılın ikinci çeyreğinde sert şekilde gerileyen iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanmayla salgın öncesi düzeyini aştığını bildirdi. Ağbal, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomideki toparlanmanın sektörlerin geneline yayıldığını belirterek, “Özel tüketim ve yatırım harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde yüksek oranda artmıştır. Son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ekim ayı itibarıyla sanayi üretimi ve cirolar artışını sürdürmektedir. İmalat sanayiindeki iyileşme devam etmektedir. Finansman koşullarına duyarlı gruplar olan inşaat bağlantılı sektörler ve dayanıklı tüketim mallarında faaliyet son çeyrekte güç kazanmıştır. Dayanıklı tüketim mallarına ilişkin sipariş göstergeleri ve saha görüşmelerinden edinilen bilgiler talep koşullarının canlı seyrettiğine işaret etmektedir. Perakende satışlar salgın öncesi eğiliminin belirgin şekilde üzerindedir. Yatırım talebindeki artış son çeyrekte devam etmektedir. İmalat sanayiinde gelecek 12 aya ilişkin yatırım eğilimi güçlenmektedir” diye konuştu.
‘İÇ TALEP CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRMAKTADIR’
İşgücü piyasasına ilişkin ekonomideki toparlanmayla birlikte istihdam imkanlarının kademeli olarak iyileşmekte olduğunu kaydeden Ağbal, şöyle konuştu:
“İşgücüne katılım oranındaki artış sürerken, işsizlik oranları gerilemekle birlikte yüksek seyretmektedir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır. Turizm gelirlerindeki sert düşüş ve altın talebindeki artış dış dengenin bozulmasında önemli rol oynamıştır. Son dönemde artış gösteren Covid-19 vaka sayılarına bağlı olarak dış ticaret ortaklarımızda iktisadi faaliyet yavaşlamaktadır. Bununla birlikte salgın kısıtlamalarının imalat sanayi faaliyetini kapsamıyor olması ihracat görünümünü desteklemektedir. İhracattaki artış eğilimi Avrupa ülkeleri kaynaklı olarak devam etmektedir. İthalatta kısmi bir yavaşlama görülmekle birlikte dış ticaret açığı artmaktadır. Bankacılık sektörünün dış kaynak kullanımı son dönemde artarken, reel kesimin borç azaltma süreci devam etmektedir.”
‘SIKI VE KARARLI DURUŞ SERGİLEYECEKTİR’
Naci Ağbal, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağını belirterek, şunları kaydetti:
“Enflasyon beklentilerindeki yükseliş sürmektedir. Kurul, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler dikkate alınarak 2021 yılında para politikası sıkı ve kararlı bir duruş sergileyecektir. Para politikası duruşu enflasyondaki riskler dikkate alınarak, enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenerek uygulanacaktır. Parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlılıkla uygulayacaktır.”
‘PARA POLİTİKASI SADE BİR ÇERÇEVEDE UYGULANACAKTIR’
Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefinin korunduğunu söyleyen Ağbal, şöyle konuştu:
“TCMB bu hedefe varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum gösterecektir. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır. Para politikası sade bir çerçevede uygulanacaktır. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Faiz koridoru ile GLP para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır. Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, zorunlu karşılıklar ile diğer TL ve döviz likidite araçları etkin olarak kullanılacaktır. Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB’nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım  işlemi yapmayacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dâhilinde, uygun koşullarda kullanılacaktır. TCMB fiyat istikrarını, finansal istikrar için bir ön koşul, finansal istikrarı da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardan biri olarak görmektedir. 2021 yılında, fiyat istikrarına odaklı para politikasının makrofinansal risklerin sınırlanması için de kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir. TCMB, 2021 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecektir.”

FOTOĞRAFLI

- Reklam -

- Reklam -