SU POLİTİKALARI DERNEĞİ BAŞKANI DURSUN YILDIZ: SU KAYNAKLARI, EN VERİMLİ EN STRATEJİK BİR KAYNAKTIR

0
7

Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, TBMM İklim ve Su Kaynakları Araştırma ve komisyon Raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESMA ALTIN- SPD Başkanı Dursun Yıldız, TBMM İklim ve Su Kaynakları Araştırma ve komisyon Raporu hakkında açıklamalarda bulundu. Su kaynaklarımızın boşa aktığını ifade eden Yıldız; “Su varlığımızın yüzde 48’ini kullanmadığımız ve bunun boşa aktığı gibi bir anlayışla su kaynaklarımızın tümünü hızla geliştirmeye çalışmak uygun değildir. Su kaynaklarımızın geliştirilmesi tümünü kullanmak için değil havza ölçeğinde ve belirli bir plan dahilinde bütüncül bir anlayışla yapılmalıdır. Su kaynakları, bir ülkenin bölgesel ve ülkesel kalkınma ve gelişme planları içinde, en verimli ve akılcı bir şekilde geliştirilip kullanılması gereken, stratejik bir kaynaktır.” dedi.
‘SU KAYNAKLARI STRATEJİK BİR KAYNAKTIR’
Su kaynaklarının boşa aktığını belirten Yıldız, aksine bu kaynakların geliştirilip kullanılması gerektiğine önemle dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti; “Su varlığımızın yüzde 48’ini kullanmadığımız ve bunun boşa aktığı gibi bir anlayışla su kaynaklarımızın tümünü hızla geliştirmeye çalışmak uygun değildir. Su kaynaklarımızın geliştirilmesi tümünü kullanmak için değil havza ölçeğinde ve belirli bir plan dahilinde bütüncül bir anlayışla yapılmalıdır. Su kaynakları, bir ülkenin bölgesel ve ülkesel kalkınma ve gelişme planları içinde, en verimli ve akılcı bir şekilde geliştirilip kullanılması gereken, stratejik bir kaynaktır.”
Su yönetimi anlayışının artan su talebine göre değiştiğini kaydeden Dursun şunları söyledi; “Dünyada su yönetimi , son 30 yıldır artan su talebinin en hızlı şekilde karşılanması anlayışını bırakmıştır. Su Yönetimi doğal çevreyi de dikkate alarak önce mevcut suyu en verimli şekilde kullanma anlayışına geçmiştir. Bu yaklaşım ekonomide doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş, atıkların tekrar kullanılması anlayışı şeklinde ortaya çıkmıştır. Su Yönetiminde de, önce tüm su kaynaklarını çekmek yerine, önce mevcudu en verimli kullanmak ve kullanılmış suyu tekrar kullanmak anlayışı öne çıkmalıdır. Çünkü su kaynakları doğal hayatın bütünlüğü içinde tüm canlıların ortak hakkıdır.”
‘ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIM ORANI YÜZDE 2,5’
Mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması gerektiğini savunan Dursun şunları ekledi; “Mevcut suyu en verimli şekilde kullanmayı düşündüğümüzde arıtılmış atık sular ilave ve güvenilir bir su kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kullanım atık suların alıcı ortama deşarjın azalmasını sağlayarak çevresel etkilerin azalmasına da imkan sağlamaktadır Ülkemizde arıtılmış atık suların yeniden kullanımı oranı yüzde 2,5’tir.Bu oran halk sağlığı ve çevre güvenliği kriterleri dikkatlice uygulanıp denetlenerek arttırılmalıdır. Ancak su yönetiminde asıl amaç suyun daha az kirletilmesi, kirliliğin olabildiğince kaynakta kontrolü, yağmur suyu ve farklı kirlilik yükü taşıyan suların farklı toplanması, binalarda ikili tesisatın zorunlu olması ve evsel atık suyun ayrık akımlar olarak toplanması olmalıdır. Evsel atık suların ayrık akımlar halinde toplanıp kaynak olarak değerlendirilmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı ve geri kazanım açısından önemli bir alternatif sunmaktadır.”
Suyun sadece insanoğlu için değil dünya üzerindeki tüm varlıklar için bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Dursun; “Su kaynakları, sadece insanların değil dünyadaki tüm canlı yaşamın ortak kaynağıdır ve hakkıdır. Su, yaşamsal ve talebi sürekli olan bir doğal kaynaktır. Doğal dengeyi bozacak şekilde bu kaynağın tümünü çekerek kullanma hakkımız yoktur. Doğa yaratılacak bu dengesizliğin bedelini er geç insanoğluna ödetir. Bunun bazı küçük ölçekli örneklerini yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

- Reklam -