Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Spor karşılaşmalarına dayalı bahis oyunları ihaleye çıkarıldı

Spor karşılaşmalarına dayalı bahis oyunları ihaleye çıkarıldı

-

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılmasına ilişkin ihale açıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yer alan ihale ilanına göre, ihaleye 11 Şubat’a kadar teklif verilebilecek. Geçici güvence değeri ise 318.9 milyon lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında şu şekilde denildi:

“Spor müsabakalarına dayalı durağan ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ait merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri kapalı teklif usulü ile özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılacaktır.”

İlanda “başbayilik iş ve hizmetleri” şu şekilde tanımlandı:

“Her hafta geçici mutabakat sağlanmak ve sözleşme süresi sonunda kesin hesap çıkarılmak üzere, durağan ihtimalli bahis oyunlarında İdare tarafından dağıtılan ikramiye tutarının oyun planına göre dağıtılması gereken ikramiye tutarının üstünde olması halinde aradaki farkın Yüklenici tarafından karşılanması,

“Gerçekleşen haftalık ikramiye tutarının, hedeflenen ikramiye tutarının üstünde olması durumunda bu meblağ Yüklenici tarafından karşılanacak ancak, izleyen haftalarda haftalık ikramiyenin hedeflenen ikramiyenin altında gerçekleşmesi durumunda, Yükleniciye daha önceki haftalarda ödediği ikramiye aşım tutarlarını karşılamak üzere, İdarenin havuz hesabında önceki haftalardan kalan artı bakiye tutarı kadar ödeme yapılacak ve bu işlem sözleşme süresince haftalık olarak tekrarlanacaktır.

“Sözleşme süresinin sonunda kesin hesap çıkarılarak hesabın artı bakiyede bulunması halinde bu meblağ İdareye ilişik olacak, eksi bakiyede bulunması halinde ise bu meblağ Yüklenici tarafından karşılanmış olacaktır.”

İhale ilanına göre, isteklilerin, spor müsabakalarına dayalı durağan ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, bugün itibarıyla beş sene geriye doğru en toplam bir sene yurt içinde veya dışında minimum 500 bayiden oluşan bayi filesini işletmiş olduğuna ve bu bayiler aracılığı ile minimum 3 milyar TL tutarında senelik gelirin risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna dair iş tecrübeni belgelemesi gerekiyor.

İhaleye, iş ortaklığı şeklinde ortak girişim oluşturmak suretiyle teklif verilebilecek. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, iş tecrübe belgesinin pilot ortağa ilişik olması mecburi tutuldu.

İstekilerin ayrıca, ihale konusu işi yerine getirmek için zorunluluk niteliklere sahip 100 personel istihdam etmesi ve sözleşme süresince ilk sene 17 milyar lira, sonraki senelernde bu tutarın ÜFE TEFE/2 oranında aktüellenecek tutarı kadar gelir elde edeceğine ait taahhüt belgesi vermesi de gerekiyor.

İhaleye teklif vereceklerin, 2017 bilançosuna bağlı olarak; dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar rasyosunun 2017 seneyi sonu itibarıyla minimum 0.50, özkaynaklar/toplam aktif rasyosunun 0.10 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0.75’den küçük olması mecburi olacak.


SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Pasifik Okyanusu’nda plastik atıklar için borulu önlem

Pasifik Okyanusu’ndaki plastik atıkları temizlemek için okyanus yüzeyine dev bir boru yerleştirildi.