İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Madazlı, sezaryen uygulamasıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Prof. Dr. Rıza Madazlı, sezaryen uygulamasının normal doğum kanalından geçemeyen bebeklerin abdominal yoldan dışarı çıkarılması olduğunu söyleyerek bu yöntemin bu anlamda bir operasyon (ameliyat) olduğunu belirtti.

Sezaryen uygulamasının hekimler için bir tercih olmadığını ancak gerekli indikasyonların oluşması durumunda bir zorunluluk olduğunun altını çizen Prof. Dr. Madazlı, normal vajinal yolla doğmasında sakıncalar olduğunu düşünülen bebeklerin abdomenden (karın duvarı) çıkartıldığını kaydetti.

İndikasyonların anneye ya da çocuğa bağlı olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Madazlı, anneden veya bebekten kaynaklanan bazı sorunların sezaryen operasyonunu gerektirebileceğini vurguladı.

Sezaryen Oranı %50’ye Ulaştı

Türkiye’de gebelerin bu yöntemi sıklıkla tercih ettiklerini belirten Prof. Dr. Madazlı, Türkiye’de sezaryen oranının kabaca %50’ye yaklaştığını ve dünyada da bu uygulamanın sıklığının arttığının gözlemlendiğini söyledi.

Bunun temel nedeninin gebelerin, hekimlerde gebelikle ortaya çıkabilecek sorunları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Madazlı, ayrıca hekimlerinde hataları sıfıra indirmek ve malpraktis davalarından korunmak için bu yöntemi tercih ettiklerini vurguladı.

Bu oranın oldukça yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Madazlı, bunun düşürülmesinin gerektiğini;bunun sistemin düzenlenmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Sezaryenin de Riskleri Vardır

Sezaryen doğum şayet genel anestezi yardımı ile yapılmışsa anestezi ile alakalı problemler gelişebilir. Ayrıca bu doğumlarda annenin hayatı normal doğumlara oranla yaklaşık olarak 4 kat daha tehlike altındadır.Doğum sonrası dikiş uygulanan alanda oluşan ağrılar annenin hareketlerinde kısıtlama yaratacağından dolayı bebeğini emzirmesinde zorluk yaşayabilir

Bu tip doğumlarda vajinal doğumlara oranla kan kaybı daha yüksektir. Doğum şayet 2. Ya da 3. Defa uygulanıyor ise ilk doğuma oranla daha fazla risk oluşmaktadır. Oluşabilecek riskin nedeni ise ilk doğumda muhtemel karın içinde yapışıklıklar oluşmuştur. İdrar yollarında hasar oluşma riski vardır.

Sezaryenin, tıpkı diğer ameliyatlar gibi belli riskleri barındırdığını kaydeden Prof. Dr. Madazlı, normal doğumun da risk taşıdığını ancak bazı durumlarda bir ameliyat olması dolasıyla bazı riskleri taşımasına rağmen bunu uygulama gerekliliğinin altını çizdi.

FACEBOOK YORUMLARI