Ana Sayfa Yazarlar Sayıştay raporu talanın belgesi

Sayıştay raporu talanın belgesi

-


Sevgili Okuyucularım kurumların ve değerlerin değersizleştirildiği bir olayı daha güncel olarak yaşıyoruz. Osmanlı zamanında Divan-i Muhasebat olarak kurulan Sayıştay, TBMM adına denetim yetkisi olan bir mahkemedir. Kamu giderlerinin denetimini yapar. Belediyeler de Sayıştay denetimine tabidir.

AÇIKLANAN SAYIŞTAY RAPORU

Sayıştay Denetçilerinin Raporları şahıslara, kurumlara, sayman ve ita amirlerine sorumluluklar yüklenmiştir. Raporlarda zimmet kusuru veya zimmet suçu olarak tanımlanır. Kendisine zimmet çıkartılan kişi veya kurum ödemesini yaparsa zimmet sorumluluğundan kurtulur. Zimmet suçu veya kusuru zincirleme sorumluluk gerektirir. Yani bir şahıs veya kuruma çıkartılan sorumluluktan ita amiri, tahakkuk memurları ve saymanlar zincirleme sorumludurlar.

Sayıştay kamunun mal, hizmet ve memaleki yani mülkleri hakkında sorumluluğu bulunanları zimmet kusur veya suçu açısından denetler ve bunu raporlaştırır. Uygulanması için ilgili kuruma gönderir.

Sayıştay’ın aşağıdaki internet adresinde ilgili raporun tamamı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2017/Belediyeler/İSTANBUL%20BÜYÜKŞEHİR%20BELEDİYESİ.pdf adresinde bu rapor herkes tarafından görülüp okunup değerlendirilebilir.

Rapor İstanbul Büyükşehir Belediyesine gereği yani Kamu zarar ve ziyanının ilgililerden tazmin edilmesi için gönderilmiştir. AKP’li Belediye yönetimi gereğini yapmamıştır. Muhalefet de medya da ‘’Kamu zararı vardır’’ diye konuyu hukuken ve siyaseten gündeme getirdiler. Biz de soruyoruz, ‘’Gereğini niye yapmadınız’’

SAYIŞTAY RAPORU İLE TESPİT EDİLEN KAMU ZARARLARI NELERDİR?

Sayıştay anılan raporu ile Kamu zararı 753 milyon liradır. Eski hesapla 753 trilyon. Kamu zararı kısaca aşağıda maddeler halimde sıralanmıştır:

– Belediye iştiraki olan KİPTAŞ 266 milyon 536 bin 272 lirası belediyeye aktarılmamış.

– Belediye ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerinin yerine getirilmemesi ile belediye zararı 192 milyon 151 bin 117 lira.

– Belediye taşınmazlarının ecri misil karşılığı almadığı ecri misil yani işgaliye kirası kaybı 164 milyon 107 bin 570 lira.

-Kesilen asgari ücret destek tutarlarının Hazine’ye gönderilmemesi 27 milyon 207 bin 104 lira. 

-Otopark alanları ve toplu ulaşım hizmet alanlarında yer alan reklam ünitelerinin işletmesinin iştiraklere verilmesi 20 milyon lira.

-İstanbul kart ile yapılan sosyal yardımlarda hatalı uygulamaların bulunması 15 milyon lira.

-Personel taşıma hizmet alım işinde ihale kapsamında değerlendirilemeyecek iş kaleminin bulunması 3 milyon 420 bin lira. 

– AYKOME kararları doğrultusunda ortak programa alınan altyapı hizmetleri için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aktarması gereken payların takibi ve tahsilinde yeniden değerlenmenin eksik yapılması 3 milyon 122 bin 429 lira.

– Kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının infazının yerine getirilmemesi 684 bin 635 lira.

– BB toplam: 692 milyon 229 bin 128 lira

İETT ve İSKİ zararı 

– İETT taşınmazların bedelsiz kullandırılması 30 milyon lira.

– İSKİ Elektrik Enerjisi alımlarında mevzuata aykırı olarak elektrik tüketim vergisi ödenmesi 2 milyon 483 bin 92 lira.

-İSKİ Mevzuata aykırı olarak indirimli su tarifesi ve ücretsiz hizmet bedellerinin belirlenmesi 17 milyon 587 bin 663 lira.

– İSKİ İçme suyu arıtma tesislerinden bir kısmından kullanılan elektriğin sanayi tarifesi yerine ticarethane tarifesi üzerinden ödenmesi 4 milyon 948 bin 92 lira.

– İSKİ Bağımsız ihale edilmesi gereken bazı yapım işlerinin iş artışı yapılmak suretiyle mevcut yüklenicilere yaptırılması 2 milyon lira.

– İSKİ Kesinleşen Sayıştay ilam hükümlerinin yerine getirilmemesi: 1 milyon 55 bin 183 lira.

-İSKİ hak etmediği halde aile yardım ödeneği alan veya asgari geçim indiriminden yararlanan memurlar hakkında tespit yapılmasına rağmen işlem başlatılmaması 595 bin 22 lira.

– İSKİ Koruma ve Güvenlik Memurlarına Kıyafet Alımı işinde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen standart fiyatların göz önünde bulundurulmaması 168 bin 200 lira.

-İSKİ bankalardan lüks araç temini 1 Milyon 700 bin lira.

– TOPLAM OLARAK KAMU ZARARI 752 milyon 767 bin lira. Eski hesapla 752 trilyon 767 milyar liradır.

TBMM ADINA DENETİM GÖREVİ YAPACAK SAYIŞTAY’IN SİYASİ SAVUNMA YAPMASI!

Sayıştay’ın bir raporunun siyasi eleştiri konusu yapılmasına bir açıklama yapılması olağan bir durum mudur? Tabi ki değil. Raporda belirtilen eleştiri konusu hususlar ilgili kurum tarafından gereği için işlemler yapılır. Sayıştay tarihinde siyasilerin yorumlarına cevap verme usulü yoktur.

Sayıştay’a göre; ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi “usulsüzlük” veya “kamu zararı” sonucunu doğuran işlem olmadığı, yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmediği ve benzeri açıklamalar ile adeta İBB yerine açıklama yapmıştır.

Sayıştay raporunu değil de, raporunun gereklerini yerine getirmeyen İBB’yi savunma garabetine kalkışmıştır. TBMM adına denetim görevini ihmal ederek AKP’nin siyasi savunmasını yapması Devletin hesap mahkemesi Sayıştay’ın görevi olmuştur. Hazin!

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

İran: ABD kendi droneunu vurmuş olabilir

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Irakçi, Trump’ın İran’a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü iddialarına