Sarıtoprak:”Eğitim çok önemlidir”

0
14

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Korona Virüs Salgını’nın sağlık kadar ekonomileri de derinden etkilediğini aktardı. Yeni dönemde girişimciliğin ekonomik sorunlara çözüm olacağını aktardı.

Özgür ALTIN/ ANKARA

Korona Virüs Salgını gelişmiş ülkeler başta olmak üzere global anlamda her ülkenin en büyük sorunu oldu. Salgın fabrikaların ve hizmetlerin ilerlemesine engel oldu. Bu da ekonomik küçülmelere ve işsizlik gibi etkileri getirdi. Ekonomik daralmalar nedeni ile birçok Avrupa ülkesinde protestolar yaşandı.

Yaşanan ekonomik durumu değerlendiren TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak dünyanın globalleştiğine vurgu yaptı. Sarıtoprak: “ 2000’li yıllar karşımıza son derece karmaşık ve global bir dünya çıkarmıştır. Teknolojinin de hızla gelişmesi ile yaşayan son derece büyük değişikliklerin nerede duracağı veya nereye kadar gideceği konusunda bir öngörü bulunmamaktadır. Toplum olarak içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilmemiz ve küreselleşen dünyada önemli bir yere ulaşabilmemiz için eğitim çok önemlidir.” dedi.

ÜNİVERSİTELERE VURGU YAPTI

TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmanın çözümünün üniversitelerde olduğunu ifade etti. Sarıtoprak: “Üniversiteler değişime, yeniliğe ve teknolojik çalışmalara ne kadar ayak uydurabilirse toplumun ihtiyaçlarına da o kadar cevap verebilirler.

Eğer bu değişimden, gelişmelerden ve yeniliklerden kendilerine yeterli pay çıkaramıyorlarsa bırakınız topluma ışık olmayı, ön açmayı toplumun gerisinde kalırlar. Toplumundan ve toprağından uzaklaşmış, etrafı duvarlarla çevrili açık hapishaneler veya fildişi kuleler görünümünde üniversite kavramını artık yüzyılımız arkada bırakmak zorundadır. Kesinlikle bilginin üretime dönüştüğü bir yöntemi elbirliği ile sağlamamız lazımdır, şarttır ve gereklidir. Birçok gelişmiş ülkenin başarısının altında yatan en önemli sebeplerden biri üniversitelerin her yönüyle toplum ve iş dünyası ile bütünleşmiş olduğu gerçeğidir.” dedi.

‘SİNERJİ YARATIYOR’

Üniversite ve iş dünyasının ortak çalışmasının çok önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Sarıtoprak sözlerine şöyle devam etti; “Üniversitelerin iş dünyası ile işbirliği yapması her iki kesimde de sinerji yaratıyor, bilgi üretime ve katma değere dönüşüyor, ülke süratle kalkınıyor. Bu bağlamda yerİ gelmişken ‘Üniversite – İş Dünyası İşbirliği Platformu (ÜNİDİP)’ çalışmalarımızda bizlere her konuda imkanlarını sunan, destek veren kıymetli dostum, geçmiş dönemki Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Erkan İbiş’e de göstermiş olduğu özverili çalışmalardan ötürü şükranlarımı sunuyorum.”

‘GİRİŞİMCİLERE İMKAN VE DESTEK SAĞLANMIŞTIR’

Pandemi sonrası sanayi ve üretim konusunda girişimcilere imkan ve destekler sağladığını belirten Sarıtoprak, yeni dünya düzeninde değişimlere ayak uydurmak için şimdiden bazı planların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Atılacak doğru adımlar ile işsizliğe çözüm bulunacağını ifade eden Sarıtoprak sözlerine şöyle devam etti; “İşsizlikle mücadele konusunda dünya ülkelerinde gelmiş geçmiş tüm başarılı uygulamaların temelinde girişimciliğin gücüne bağlı özendirici, teşvik edici ve destekleyici düzenlemeler bulunmaktadır. Hükümetimiz ve devletimiz tüm bu teşvik tedbirlerini ve destekleyici fonlarını girişimcilere tahsis etmiştir. Girişimcilere her türü imkan ve destek sağlamıştır. Un vardır, su vardır ve şeker vardır. Helvayı genç girişimcilerden bekliyoruz. Unutmayın işsizlikle mücadele de baş aktör yani esas oğlan girişimdir. Girişimci; ulusal refahın itici gücüdür. Katma değer yaratandır. Cesaretle risk alıp yenilik yapandır. İcat çıkarandır. İstihdam yaratandır. Değişime ve rekabete ayak uydurandır. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE)’ye önem verendir. İnovasyon peşinde koşandır. Dolayısıyla gençlerimiz tüm potansiyele sahiptir. Önemli olan kendindeki bu güçleri bilip ortaya çıkarmak ve bu güçle çok çalışmaktır.”