ŞAHİN: KALİTELİ BAL ÜRETİMİ İCİN SÖZLEŞMELİ ÜRETİM ŞART

0
106
- Reklam -

Turkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, artan maliyetlerin arıcılık sektörüne etkileri hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

ESMA ALTIN– TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, artan maliyetler nedeniyle arıcıların üretim noktasında sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını, artan maliyetlerin bal üretimini de kalitesizleştirdiğini ifade ederek açıklamalarda bulundu.
Her yıl Haziran Temmuz aylarında üreticilerin mal maliyetine ilişkin verileri paylaştıklarını belirten Şahin, bu maliyetler üzerinden pazar oluşturulmasını talep ettiklerini belirterek; “En temel amacımız; Türkiye’de bal üretimi yapmakta olan arıcılık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, balların kalitelerini ve kovan başına bal verimlerinin arttırılıp Dünya ortalaması seviyesine çıkararak, işletmelerin kalite ve fiyat bazında Dünya bal pazarında rekabet edebilecek konuma getirilmesidir.
Arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması için gerek Ar-Ge projelerimiz ile gerekse uluslararası faaliyetlerimizle uğraş vermekteyiz.” dedi.
‘TEMEL AMACIMIZ URETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAGLAMAK’
Arıcıların doğal koşullarda ürettiği balın piyasa hakim olması için AR-GE projeleri ve ulusal, uluslararası faaliyetlerde çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Şahin, sözlerine şöyle devam etti; “Her yıl olduğu gibi 2022 yılı Bal Maliyetleri açıklamasını gerçekleştirmekteyiz.
En temel amacımız; Türkiye’de bal üretimi yapmakta olan arıcılık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, balların kalitelerini ve kovan başına bal verimlerinin arttırılıp Dünya ortalaması seviyesine çıkararak, işletmelerin kalite ve fiyat bazında Dünya bal pazarında rekabet edebilecek konuma getirilmesidir.


Arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması için gerek AR-GE projelerimiz ile gerekse uluslararası faaliyetlerimizle uğraş vermekteyiz.
Buradaki hedef kitleniz tüketicilerimizdir be üreticilerimizdir. Bizler üreticiyiz. Tüketicilerimiz hedef kitleniz olduğu konjonktürde tüketicilere yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Üretici firmaların piyasaya arz ettiği balın kaliteli olması lazım. Bu anlamda TAB olarak 2016 yılından bu yana önce çam balının kimliklendirme çalışmalarını geliştirdik. Standardını çıkarmış olduk. Dünyada tek tabanca üretim yapan bir ülkeyiz. Sadece çam balımız yok. Diğer taraftan ayçiçek, pamuk, kestane ve narenciye ballarını kimliklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Bunu da yakın tarihte KODEK’ se başvuracağız. Bu ballarımızın da uluslararası kimliğini oluşturmuş olacağız.”
BALDA TAĞŞİŞİN TESPİTİ
Piyasadaki ballar ile ilgili ne kadar doğru be kaliteli olduğu hakkında tağşişden söz edildiğini belirten Şahin, şunları ifade etti; “Bunu da görevlerimiz arasına aldık. Şeker şuruplarının çok farklı türleri bulunmakta olup özellikle C4 analizi gibi mevcut analiz metotlar NBŞ ve invert şekerler ile yapılan tağşişlerin belirlenmesinde yetersiz kalabilmektedir.
Bu sebeple tespit edilemeyen tağşiş yöntemlerinin tespiti için ‘Türkiye’de Üretilen ve Bazı Ticari potansiyeli olan çeşitli bal türlerinin β-Fruktofuranosidaz (β-FF) Aktivitelerinin, α-Amilaz ve Oligosakkarit Miktarlarının Araştırılması’ projesi hazırlanmış ve yürütülmektedir. Proje sayesinde yeni analiz metotları geliştirilerek mevcut metotlarla belirlenemeyen tağşişler tespit edilerek üretici ve tüketici mağduriyeti giderilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda birim kovandan daha fazla ürün alınması ve her ürünün kalite normlarına uygunluğunun belgelenmesi ve bu üretim sonucunda üreticilerin de emeğinin karşılığını alabilecekleri üretim modeli olan Sözleşmeli Arıcılık Projesini oluşturduk.
Projemiz dahilinde doğal bal üretimi arttırılacak, tüketicilere daha güvenli gıda sunulacaktır. Sözleşmeli arıcılık projesinin nihai hedefi: Türkiye’de üretilen ballarda değer yaratmak ve arıcılıkta sürdürülebilirliği sağlamaktır.”
‘ 2022 YILI TÜRKİYE ARICISI İÇİN FARKLİ BİR YIL OLACAK’
Balların kimliklendirilmesi ile ilgili oluşturulan TAGEM projesi hakkında bilgi veren Şahin, şunları kaydetti; “Balların kimliklendirilmesi, ülkemizdeki kalite potansiyeli yüksek ballarımızın dünya pazarında yer alabilmesi ve rekabet edebilmesi için temel şarttır. Monofloral bal projesi ile kestane, geven, pamuk, narenciye ve ayçiçeği ballarının kimlikleri çıkartılmak üzere proje bitirilmiştir. Proje sonucunda, özellikle Kestane balımızdan sonra, Ayçiçek ve Geven ballarımız için bilimsel farkındalık oluşturularak dünya ticaretine girmesine zemin hazırlanmıştır.
Bu konuda geldiğimiz nokta sevindirici. Bakanlık bunun altyapısını su anda kurdu. 2022 yılı Türkiye arıcısı icin de farklı bir yıl olacak. Şeker şuruplarını yapma balların analizleri dünyamıza girmiş olacak.”
‘KALİTELİ BAL ÜRETİMİ İCİN SÖZLEŞMELİ URETİM ŞART’
Sözleşmeli üretim modelinin bal üretimindeki kalitenin artırılması icin gerekli olduğuna vurgu yapan Şahin, şunları ekledi; “Sözleşmeli üretim modelinin ana teması kalitedir. 2017 yılından bu yana sarılması olduğumuz sözleşmeli üretim modeli arıcılıkta da balda da sadece özel bir firma yapıyor. Ama biz balda maalesef sözleşmeli üretime geçemedik. Sözleşmeli üretim tek kelime ile kalitenin aynasıdır. Kalitesiz üretim sözleşmeli üretim çerçevesinde hiçbir zaman için değerlendirilmez. Değerlendirilemediği kadarıyla kayıt altına alınmış bir sözleşmedir. Kayıt altına alınmış bir baldan söz etmek istiyoruz. Dolayısıyla üreticimizin de dağ basında 6 ay yaşayarak ürettiği balın da alın terinin karşılığını vermiş olacak. Bu hiç kimsenin işine gelmediği için sözleşmeli üretim de daima uzakta. Ama biz ısrarla TAB olarak balımızı sözleşmeli üretime girmesini istiyoruz.
‘ARTAN MALİYETLER ARICILIK SEKTÖRÜNÜ ÇIKMAZA SOKUYOR’
Mazot fiyatlarındaki artışın arıcılık sektörüne etkilerine de değinen Şahin, şunları söyledi; “Ülkemizde ise polinasyonun önemi tam anlamıyla kavranmış değildir. Sadece tohum üreten ve yurt dışına ihracat yapan firmalar tarafından kısmen kullanılmaktadır.
Ülkemiz arıcılığının yüzde 75-80’lik dilimi gezgincilik faaliyeti sürdürmektedir. Gezgincilik yapan her arıcımız gittiği her bölgede üretim yaparken aynı zamanda ücretsiz olarak polinasyon hizmeti de vermektedir.
Her gezginci arıcımız yılda 5-6 konaklama alanı değiştirmekte, arılarını farklı illere naklederek yılda ortalama 15 bin km yol kat etmektedir. Aynı zamanda şahsi araçları ile ortalama 10-15 bin km yol yapmaktadırlar. Özetle bir arıcımız yaklaşık olarak yılda 30 bin km yol yaparak yaklaşık 40 bin TL’lik akaryakıt harcaması yapmaktadır. 2021 yılında kat edilen yol karşılığı yaklaşık 10 bin TL harcama yaparken 2022 yılında bu maliyet 4 katına çıkmıştır.
Aynı zamanda besleme girdileri, sarf malzeme, makine/ekipman giderleri de benzer şekilde artış göstermiştir. TAB olarak her yıl Haziran-Temmuz aylarında üreticilerimize 1 kg balın maliyeti hesaplanarak içinde bulunduğu yılın bal maliyeti yayınlanmaktadır.
2021 yılında yayınlamış olduğumuz balın üreticiye maliyeti çerçevesinde 26 Kg 1 teneke balın 800-850 TL taban fiyattan satılması önerilmiştir. 2021 yılı bal satış fiyatları da bu çerçevede şekillenmiş olup, balların arz miktarlarına oluşan taleplere istinaden satış fiyatları değişmiştir.
2022 Yılında gelinen noktaya bakacak olursak;
Arıcılarımızın en temel girdisi olan mazot %300, şeker %400, sarf malzeme %150, makine/ekipman %200, işçilik vb. giderler %250 oranında artmıştır. Bu temel giderler karşısında sektörün üretici kanadı çıkmaz içerisine girmiştir.”
‘ARICIDAN ALINAN BALIN 1.800 TL ALTİNDA OLMAMASI LAZIM’
Artan maliyetler sebebiyle gezginci arıcılık faaliyetlerinin de düştüğünü ifade eden Şahin, pek çok arıcının iflas etme noktasına geldiğini belirterek; “Şu ana kadar üreticiler, değişik bankalardan kredi kullanarak mesleklerini icra etme adına Anadolu’nun değişik yerlerinde arıcılık faaliyetleri için bulunmaktadırlar. Ancak, gezgincilikten dönüşleri için ciddi bir arayış içerisindedirler. Bu yıl pek çok ilimizden gezginci arıcılığa çıkış miktarında düşüşler olduğunu ve genç kuşak arıcılarımızın mesleği sorgular duruma geldiklerini belirtirken, pek çok işletmenin de iflas etme noktasına geldiğini içimiz acıyarak ifade etmek istiyoruz.
Tüm firmaların sağduyulu olmalarını temenni ederek bal maliyetlerimizi açıklamak istiyorum.
300 kovan ile gezgincilik yapan arıcımızın, 26 kilogramlık 1 teneke (kır çiçek – yüksek yayla) bal maliyeti 1. 402 TL 200 kovan ile gezgincilik yapan arıcımızın, 26 kilogramlık 1 teneke (kır çiçek – yüksek yayla) bal maliyeti 1. 860 TL’dir.
Tabi ki kovan sayısı düştükçe maliyet artmaktadır. Bu bahsettiğimiz rakamların bal üretim maliyetleri olduğunun altını çizmek istiyorum. Arıcılarımızın işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, maliyetler üzerinde kazanç elde etmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda kır çiçek-yüksek yayla balının teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 1.800 TL,kültür bitkisi (ayçiçek-pamuk) alanlarımızdan üretilen ballarımızın da 1.600 TL altında olmamalıdır.” şeklinde konuştu.

- Reklam -
- Reklam -