SAĞLIK-SEN, EKİM AYI SAĞLIKTA ŞİDDET RAPORUNU YAYINLADI: 11 ŞİDDET OLAYINDA 19 SAĞLIK ÇALIŞANI MAĞDUR OLDU

0
8

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN), 2021 Ekim ayı sağlıkta şiddet ile ilgili bir rapor yayınladı.

Esma ALTIN– Sağlık-Sen, sağlıkta şiddet ile ilgili Ekim 2021 raporuna ilişkin sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Ekim ayı içerisinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hala devam ettiği belirtilen raporda, özellikle belirten ay içerisinde sağlık çalışanlarına yönelik 11 şiddet olayı olduğu, 21 saldırganın neden olduğu olaylarda ise 19 sağlık çalışanının mağdur edildiği kaydedildi. Özellikle Korona Virüs pandemisi nedeni ile ağır şartlarda ve uzun mesailerde çalışan sağlık çalışanlarına yönelik bu tarz şiddet olaylarının sergilenmesinin sağlık sisteminde de zedelenmelere neden olduğu belirtildi.

‘ŞİDDETE UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKTEN UZAKLAŞIYOR’

- Reklam -

Sağlık-Sen’in Ekim Ayı sağlıkta şiddet raporunda şunlara yer verildi; “Koronavirüs vaka sayısının 30 bin civarında seyrettiği, can kayıplarında artışların yaşandığı ve hastanelerdeki yoğunluğun artığı Ekim ayında, şiddet yine sağlık çalışanları arasında kol gezmeye devam etti.  Yoğun iş yükü, uzun nöbet saatleri, adaletsiz gelir dağılımına rağmen topluma fedakarca hizmet eden sağlık çalışanları, Ekim ayında 11 şiddet olayına maruz kaldı. 21 saldırganın neden olduğu olaylarda, 19 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. 

Şiddet sağlık çalışanlarını tehdit etmeye devam ederken, gösterilen günübirlik tepkiler, sorunun çözümüne ne yazık ki katkı sağlamamaktadır. Şiddete uğrayan, yaralanan, hatta hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sağlık çalışanları, her geçen gün daha fazla mesleklerinden soğumakta ve hatta uzaklaşmaktadırlar. Öte yandan saldırganların ceza almaması ya da verilen cezai müeyyidelerin caydırıcılığının yeterli ölçüde olmaması, sağlık çalışanlarının ümitlerini de yok etmektedir.”

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI KADAR SAĞLIK SİSTEMİ DE ETKİLENİYOR’

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sağlık sistemini de etkilediği bu nedenle bütünsel olarak problemlerin ortaya çıktığı dile getirilerek, şunlara dikkat çekildi; “Elbette bu durum çalışanlar kadar sağlık sistemini de doğrudan etkilemektedir. Şiddetin kara gölgesi her geçen gün daha fazla sağlık sisteminin üzerine düştüğünden, tükenmişlik tüm çalışanların ortak paydası haline gelmektedir. Bu noktada yapılması gereken, tehlikenin yeterince farkında olup, engelleyici, önleyici ve korumacı politikaları bir an önce hayata geçirmektir. Bunu da yapacak olan Sağlık Bakanlığı’dır.”

‘ŞİDDET NEDENİ İLE HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI ARASINDAKİ GÜVEN ZEDELENİYOR’

Hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddette büyük rol oynadığı belirtilerek, böyle bir ortamın sağlıkta güveni de sarstığına vurgu yapıldı ve şunlar kaydedildi; “Bu genel değerlendirmeler çerçevesinde, Ekim ayında yaşanan olaylara baktığımızda saldırganların kimliğinin değişmediğini görüyoruz.  11 şiddet vakasının 4’üne hastalar sebebiyet verirken, 7’si hasta yakınları tarafından gerçekleştirilmiştir.  Şiddetin hasta ve hasta yakınları tarafından gelmesi, en başta sağlık çalışanları ile hasta arasındaki güven ilişkisini bozmaktadır.  Doğal olarak bu da nitelikli sağlık hizmeti sunumuna mani teşkil etmektedir. Ay boyunca yaşanan 11 şiddet vakasının 10’u hem sözlü hem fiili, 1’i ise sözlü olarak vukuu buldu.

Şiddet olaylarının adresi yine değişmedi; 10 şiddet olayı hastanede gerçekleştirilirken, 1 olay aile sağlığı merkezinde cereyan etti. Ekim ayında saldırganların şiddetine en çok maruz kalan kesim doktorlar ve hemşireler oldu. 11 olayda 8 doktor, 7 hemşire, 4 güvenlik görevlisi şiddet mağduru oldu. Olaylarda, 8’i kadın, 11’i erkek olmak üzere toplam 19 sağlık çalışanı şiddet gördü.

’ADLİ MERCİLERİN KARARLARI TARTIŞMALI’

Şiddet eyleminin sorumlularına cezai yaptırım konusunda yeterli bir uygulama yapılmadığı iddia edilerek şu ifadelere yer verildi; “Ay boyunca yaşanan olaylarda 21 saldırganın 2’si hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 15’i gözaltına alınıp serbest bırakıldı, 4’ü ise tutuklandı. Adli mercilerin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki kararları, Ekim ayında da tartışılmaya devam etti. Bu durumun en dikkat çekici örneği ise İstanbul’da yaşandı. Geçtiğimiz aylarda bir aile hekimini tehdit ederek saldırı da bulunan bir kişi, mahkemece, ‘basit yaralama’ suçundan 6 bin 180 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın bir daha suç işleyemeyeceği kanaatine varan mahkeme, cezayı erteledi. Adli mercilerin bu ve benzer kararları, sağlık çalışanları arasında şiddeti meşrulaştırıcı, saldırganları affedici bir tutum olarak değerlendirilmektedir.”

‘SAĞLIKTA ŞİDDET ÇOK, ÇÖZÜM İÇİN ALINAN YOL YOK’

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yayınlanan rapor ve sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin kısa bir açıklamada bulundu. Şiddet sorununun geçici tedbirlerle çözülemeyeceğine vurgu yapan Durmuş; “Sağlık çalışanlarımız, insanlara sağlık hizmeti sunabilmek ve hayata bağlayabilmek için her türlü riski göze alacaklar ama bunun karşılığında şiddetin hedefi olacaklar. Bu çok yaman bir çelişki. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kanayan bir yaradır. Bu yaranın bir önce son bulması gerekmektedir. Maalesef konu yıllardan beri konuşuluyor. Ancak alınan yol, bir arpa boyuna ulaşmadı. Öncelikle bunu kabul etmek gerekir; sağlıkta şiddet çok, çözüm için alınan yol yok. Bu yolu toplumsal seferberlikle aşmak mümkün. Neticede saldırganlar çoğunlukla hasta ve hasta yakınları. Yani bu toplumun içindeki insanlar. O halde sorunun çözümünün de pansuman tedbirlerle mümkün olamayacağı açık.” şeklinde konuştu.

- Reklam -