Reel kesimde güven Kasım’da 4.2 puan azaldı

0
2

Reel kesim güven endeksi (RKGE) Kasım ayında aylık bazda 4.2 puan azalarak 103.9 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, 

  • sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, 
  • gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, 
  • gelecek üç aydaki üretim hacmi, 
  • son üç aydaki toplam sipariş miktarı, 
  • mevcut mamul mal stoku, 
  • gelecek üç aydaki toplam istihdam,
  • genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 2.3 puan azalarak 107.4 düzeyine geriledi. 

TCMB verilerine göre, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.1 puan artarak yüzde 14.7 düzeyine yükseldi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.3’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76.7’ye yükseldi.

Daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11 ile bir önceki dönem düzeyindeydi. 

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme, bir önceki aya göre zayıfladı.

Ayrıca, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler de aynı dönemde zayıfladı. 

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan gelişme, mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme de, azalış bekleyenler lehine dündü. 

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi. 

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.