Rapor Milletvekileri’ne Başkan’lığımızca dağıtılacak

105

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunun milletvekillerine Başkanlıkça dağıtılacağını bildirdi.
TBMM Başkanı, dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerin birer örneğini tarafına verilmesini isteyen CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın başvurusuna yanıt verdi.
Kart, TBMM Başkanlığına yaptığı başvuruda, dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu’nun tüm ekleriyle-dayanaklarıyla kendisine verilmesini istedi.
TBMM Başkanı yanıtında, TBMM İçtüzüğünün 110. Maddesinde soruşturma komisyonlarının çalışmalarının gizli olacağının hükme bağlandığını ifade etti.
TBMM Başkanı, Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından Başkanlığa sunulan ve Anayasa ile İçtüzüğün ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul’da yapılacak görüşmelere esas teşkil edecek raporun milletvekillerine Başkanlıkça dağıtılacağını söyledi.