Polis okullarında sınav mecburiyeti

94

ANKARA  – Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan önemli değişikliğe göre, “Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şart” olacak. Polis meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilere yönelik evlenme yasağında da değişikliğe gidildi.

İçişleri Bakanlığı, 17 Ağustos 2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gitti. Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Buna göre, yüksekokullarda ders süresi kırk beş dakika olmaya devam edecek ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilecek.

Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Yüksekokullarınca Emniyet Teşkilatını veya Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Yüksekokullarına yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile Yüksekokul içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmayacak.

EVCİ İZNİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ: GECE YATISI İZNİ

Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından herhangi birisinin, yüksekokulun bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerde ikamet ettiği yüksekokul müdürlüğü tarafından araştırılıp tespit edilen öğrenciye, eğitim öğretim yılı boyunca Cuma akşamı ders bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere izin verilecek. Öğrenciler gerekli şartları taşımaları durumunda ikinci dereceden kan hısımlarının yanına da evci olarak çıkabilecek.

GECE YATISI İZNİ

Ayrıca evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar izin verilecek. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunlu olacak. Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle Yüksekokuldan ayrılabilecek. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmeyecek ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılacak.

MEMURLUK İÇİN SON BİR SINAV DAHA: EĞİTİM SONU SINAVI

İçişleri Bakanlığınca yönetmeliğe, “Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır” maddesi de eklendi.

Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday memur olarak atanmalarında 6 Ağustos 1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacak. Atananlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüyken, yapılan değişikliğe mecburi hizmet süresi de uzatıldı. Buna göre atananlar altı yıl süre ile mecburi hizmette bulunacak.