Ana Sayfa Güncel Haberler OKUL GİDERLERİ VERGİDEN İNDİRİLİR Mİ?

OKUL GİDERLERİ VERGİDEN İNDİRİLİR Mİ?

-

İşçi ve memur gibi bordrolu çalışanlar vergi indiriminden yararlanamazlar ama Şirket sahip ve ortakları vergi indiriminden yararlanıyorlar.


İlk ve orta öğretim kurumları 17 Eylül günü öğrenime başlayacak. Özel liselerin bir kısmı başladı bile. Üniversiteler ve yüksekokullar öğretime kademeli olarak başlayacak. Aileler çarşıda, pazarda okul ihtiyaçları için harcama yapıyor. Okul servis ücretlerine yüzde 12- 13 oranlarında değişen zamlar açıklandı. İzmir’de yüzde 29 oranında rekor zam yapıldı.

Memura 2018 yılı toplam zam oranı yüzde 5,67. Böylece memur enflasyona ezdirilmemiş oluyor mu?
Defter, kalem, kitap, giysi, servis ücretleri vs. Çocukları özel okullarda okuyanların özel okul ücretleri, ana okul ve benzeri giderleri aileleri kara kara düşündürüyor.

Biz kısmen de bu giderlerin vergi matrahından indirme ile ilgili pozitif bir hatırlatmada bulunalım. Bu harcamaların ne kadarı vergi matrahından gider olarak indirilir. İndirilir ise ne kadarı veya hangi oranda indirilir bu yazımızda bu konular üzerinde duracağız.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİ NELERDEN OLUŞUR?

Eğitim ve öğretim kurumlarına yani anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise üniversite ve yüksekokul ile özel okul, kreş ve benzeri eğitim yerlerine yapılan eğitim öğretim ücretleri, öğrenci taşıma giderleri, kurs giderleri ile her türlü ders araç gereçleri, ders ve yardımcı kitaplar, roman, öykü vb. beyan edilen gelirden indirilmesi mümkündür.

Vergi mükellefiyeti bulunan yurtlara öğrenci sıfatıyla yapılan yurt harcamaları vergi matrahından indirilir. Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan Üniversiteler ile okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi ise söz konusu değildir.

VERGİDEN NASIL İNDİRİM YAPILACAK?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/2 maddesinde gelir vergisi mükellefleri verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilen vergi matrahından bazı giderlerin beyanname üzerinden indirilmesi hakları bulunmaktadır. Eğitim öğretim giderleri ‘bildirilecek vergi gelirinden indirilmesi’ konusu genelde halk tarafından ‘vergiden düşürülme’ diye anlaşılmaktadır. Yani ‘vergiden düşme’ tabiri yanlış kullanılmakta çoğu kez de yanlış anlamalara neden olmaktadır.

Mükelleflerin vergiden değil, gelir vergisi beyannamesi üzerinden bildirilen vergi matrahından indirme hakları var. Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı miktar demektir.  Mükellefler vergi matrahlarını tespit edip beyannamelerinde gösterir. Ödeyecekleri vergiyi hesaplamadan önce vergi matrahları üzerinde varsa belgeli eğitim ve öğretim giderlerini indirebilirler. Yani doğrudan vergiden indirmeleri söz konusu değildir.
Bu harcamaların beyan edilen gelirlerden indirilmesi için bazı koşullar da bulunmaktadır. Bu koşullar aşağıda açıklanmıştır.

GİDER TÜRKİYE’DE YAPILMALIDIR

Eğitim öğretim giderlerinin vergi gelirinden indirilebilmesi için öncelikle giderin Türkiye’de yapılması gerekir. Mükellef öğrenci velileri harcamaları için gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerden aldıkları belgelerdeki giderlerini varsa vergi matrahından indirebilirler.

Türkiye dışında yapılan eğitim ve öğretim giderleri vergi matrahından indirilmez. Yani Amerika, İngiltere ve hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan öğrenci için yapılan eğitim öğretim gideri vergi matrahından indirilmez.

İNDİRİM NASIL YAPILACAK?

İndirim beyanname üzerindeki gelirlerden yapılan eğitim öğretim giderinin indirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına (25 yaşını doldurmamış çocuklarına) ilişkin kişilerin eğitim ve öğretim giderlerine ait olmalı, hiçbir şekilde ticari, zirai, mesleki veya diğer kazanç ve iratlarına ait olmamalıdır.
Zarar gösteren mükellefin beyanname üzerinden bir matrahı olmadığı için indirimi de söz konusu değildir.

BEYAN EDİLEN GELİRİN %10’NU GEÇMEYECEK

Eğitim ve öğretim giderlerinin beyanname üzerinden indirilmesinin bir koşulu da beyan edilen gelirin %10’nu geçmemesidir. Diyelim ki mükellefin 100.000 TL geliri olsun. 3 çocuğu için ise 18.000 TL eğitim öğretim gideri yapmış olsun. Kanuna göre gelirinin %’10’undan fazla indirim yapamadığından dolayı, gelirinden indirebileceği rakam 10.000 TL olup, 8.000 TL ise indirim konusu edilemeyecektir.

İŞÇİ VE MEMURLAR BU GİDERLERİNİ VERGİLERİNDEN İNDİREMEZLER

İşçi, memurlar, sözleşmeliler yani ücret geliri elde eden kişiler, eğitim harcamalarını, gelirlerinden indiremezler. Kanunda bu konuda açık hüküm bulunmaktadır.

ŞİRKET ORTAKLARI VERECEKLERİ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN BU GİDERLERİNİ İNDİREBİLİRLER

Şirket ortakları, kâr payı ya da temettü gelirleri veya başka gelirleri nedeniyle, gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Bu takdirde şirket ortakları da verdikleri gelir vergisi beyannamesinde gösterdikleri vergi matrahından eğitim ve öğretim giderlerini indirim konusu yapabilecekler.

Şirket gelirleri üzerinden herhangi bir indirim söz konusu değildir

Bu Haberler Kaçmaz!

İran: ABD kendi droneunu vurmuş olabilir

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Irakçi, Trump’ın İran’a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü iddialarına