OBEZİTEYLE İLİŞKİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ

0
10
- Reklam -

Obezite; kalp hastalığı, tip iki diyabet, hipertansiyon, inme, kanser (endometrial, meme, prostat, kolon vb), dislipidemi, safra kesesi hastalıkları, uyku apnesi ve diğer respiratuar problemler, osteoartrit gibi kas iskelet sistemi hastalıkları ile tüm sebeplere bağlı mortalitede artış, fertilitede azalma, duygusal gerginlik gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik komplikasyonlara yol açmaktadır.

   Kas iskelet sistemi birincil olarak vücudu destekler, harekete izin verir ve hayati organları korumayı kapsar. Kas iskelet sistemi hastalıkları mortaliteyi çok az etkilemesine rağmen ağrıya neden  olan başlıca gruplardandır. Obezite hastalarında klinik olarak en sık kas iskelet problemleri bel, kalça, diz, ayak-ayak bileği ve daha nadir olarak el-el bileğinde görülmektedir.

- Reklam -

    Obezite hastalarında yürüme gibi yük verici aktiviteler ağrı oluşumu için yeterli bir sebeptir. Eklemlere fazla yük bindiği için özellikle diz ve kalça osteoartritinin başlamasında obezite önemli bir risk faktörüdür. Diz eklemine yürüyüş esnasında vücut ağırlığının üç katı, merdiven çıkarken ise altı katı yük biner. Bu yüzden obezite tanısı konmuş bireylerde diz osteoartriti ile karşılaşma olasılığımız yüksektir.

    Klinikte sıkça karşılaştığımız başka bir kas iskelet problemi ise plantar topuk ağrısıdır. Yapılan bilimsel bir çalışmada plantar topuk ağrısının risk faktörleri değerlendirilmiş ve vücut kitle indeksi >30 olan bireylerde ağrının vücut kitle indeksi  <25 olan bireylere göre beş kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Obezite ve plantar topuk ağrısı arasındaki ilişki net olarak açıklanamasa da yapılan çalışmalar yağlanmanın subkalkaneal yağ yastıkçıkları ve medial longitudinal arkın fonksiyonunu etkilemesi üzerine yoğunlaşmıştır.

    Kas iskelet sistemi problemleri kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. İlk önerim davranış tedavisi, beslenme danışmanlığı  ve fizyoterapist eşliğinde egzersizin kombine olarak uygulanması olacaktır. Mutlaka doktor, fizyoterapist ve diyetisyen kontrolünde çalışılmalıdır. Kişiye ve ihtiyaçlarına göre tedavi programı oluşturulmalıdır. Kendimize somut hedefler belirleyelim. Örneğin; her gün 10.000 adım atacağım, asansör yerine merdiven kullanacağım, bugün işe yürüyerek gideceğim.

Kendi gücünüze inanın. Sağlıkla kalın.

- Reklam -