Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 personel alacak

0
21

Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine  kadar)  Üniversitemiz  web  adresinden  https://www.nku.edu.tr  online  başvuru  şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar;
*İstenilen  belgeler  (Diploma/Mezuniyet  belgesi,  KPSS  (B)  grubu  sınav  sonuç  belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
*İstenilen  belgeler  ilgili  alanlara  yüklendikten  sonra  “Belgelerimin  doğruluğunu  kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
*En   altta   yer   alan   “BAŞVURUYU   TAMAMLA”   tuşuna   basmak   suretiyle   online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4-  Yerleşmeye  hak  kazanan  adaylardan,  daha  sonra  online  başvuru  sırasında  beyanda bulundukları  belgelerin  (Diploma/Mezuniyet  belgesi,  istenen  unvanlar  için  deneyim  ve/veya sertifika  belgeleri)  asıllarının  veya  onaylı  suretlerinin  ibrazı  istenecektir.  Gerçeğe  aykırı  belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız