Mü’min mi yoksa Müslüman mı?

0
123

Nereden çıktı şimdi bu diyebilirsiniz?Tabi ki her ikisi de bir,insan müslümansa mü’minde olur, inanıyor sonuçta!!!
Ama işin aslı öyle değil kanımca!!!


Biri imaj ve görselken diğeri daha samimi içten ama ne kadar samimiyse de o kadar tutan bir imaj!!!
Biri bizim gözüken yanımızken diğeri Allahın bizi gördüğü kısım yani birbirinden farklıysa oturup düşünmeli!!!
Biri içerdeki İslam diğeri dışarıda ki iman içimizle dışımız bir değilse korkmalı!!!
Mü’minlik ve Müslümanlık aynı gibi gözükse de aslında farklı değerlendirilmeleri de gereken iki kavramdır değerli okurlar ,üzerinde düşünülmesi kafa yorulması gerekir, klişe tanımlarla düşünmeden kullanılmaması lazım gelir kanımca ,zira müslümanım diyen insanların hal ve hareketlerinde mü’minlik göremezken mü’münim diyen insanlarda da müslümanlık göremez olduk günümüzde!!!
Her şey güçler erkler karşısında değişiveriyor aniden.Alim dediğimiz insanlar dahi emirler karşısında müslümanlığında mü’minliğinde tarifini değiştirebiliyorlar ne yazık ki!


Belki de dünya üzerinde yaşayan Müslüman halka baktığımızda ,her yerde acının çilenin zulmün görüldüğü coğrafyaları düşündüğümüzde de tekrar bu kavramlar etrafında ele almak gerekiyor bazı konuları.
İman kalbin tam bir teslimiyet gösterme hali iken İslam hal ve hareketlerin teslimiyeti yani imanın eyleme dönüşmüş şeklidir deriz tanımlarken, peki bizler Allahu Tealanın İmanın şartı olarak sundukları ilkelere tam teslim oluyorsak bunu davranışlarımıza yansıtılmakta ne kadar cesur olabiliyoruz işte bizi bağlayan asıl mesele bu bence , yalnızca Allaha iman ediyoruz derken bunun yanında hakim olan güçlere, iktidarlara ,paraya, mala ,mevki ve makamlara yaklaşımımız imani boyuttan islami boyuttan çok nefsi boyutta mı acaba ya da Peygamberimizin getirmiş olduğu her şeyi kalben tasdik ediyoruz derken oradaki her şey işimize gelenler mi oluveriyor?

- Reklam -

Kitaplara iman ederken içerisinden daha çok seçtiğimiz bölümler mi var veya Ahirete iman ederken henüz vakit var diye mi düşünüyoruz da çokta uygun davranmıyoruz bu inanç esaslarına ne dersiniz?
İşimize geldiği zaman mü’min olmayı seçiyor işimize geldiğinde de müslümanlığımızı mı öne sürüyoruz Allahu Alem?
Kısacası inandım demek elbette çok kolay olmasa da inandığı yolda yürümek inandığı gibi yaşamak en zor olanı; yollar çetrefilli, yollar dikenli ,yollar yorucu, yollar yüklerimizden hafiflemeyi ,arınmayı gerektirici ,yollar dosdoğru gidilebilen ,sapmaya asla müsamaha gösterilmeyen cinsten ve sadece samimiyetin yoldaşlık kabul edildiği ama sonu selamete çıkan sonu Rıza-i lillaha çıkan huzuru ve sonsuz mutluluğu vadeden güzel yollar…
Selametle…

- Reklam -