Milli mücadelenin başkenti: Ankara

86

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümü beni 98 yıl öncesinin 1919 yılı Aralık ayına götürdü. Birinci Dünya Savaşı sonucunda yurdumuz yenilmiş sayıldı. Düşmanlar dört bir yandan vatanımıza saldırdılar.

Sevr antlaşmasına göre yurdumuzun düşmanlar tarafından bölünmesi kararlaştırıldı. Yurdun hemen hemen büyük bir bölümü işgal edildi.
Atatürk Kurtuluş savaşının en iyi şekilde Ankara’dan idare edileceği inancındaydı. Ankara Yurdumuzun tam ortasında ve cephelere yakındı. Atatürk bu düşüncelerle 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Kurtuluş savaşının en önemli olaylarından biridir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ve düzenli Türk Ordusu’nun kuruluş çalışmaları hep Ankara’dan yapıldı. Böylelikle Ankara Milli mücadelenin merkezi haline geldi. Ankara ta o günlerden bu yana başkentlik görevini üstlenmiş oldu. O yüzdendir ki her 27 Aralık günü bütün Ankara’lıların olduğu gibi tüm Türkiye’nin de bayramı gibidir. Mustafa Kemal ATATÜRK verilecek olan Kurtuluş Savaşı’nın en iyi Ankara’da idare edileceğine şiddetle inanıyordu. Yurdun tam ortasında ve tüm cephelere eşit uzaklıkta olan Ankara yönetim noktası olarak biçilmiş kaftandı.

Büyük Nutuk’taki bazı belgelerden ve Atatürk’ün yorumlarından öğreniyoruz ki, Ankara’daki sivil yöneticiler ve halk önderleri İstanbul’a karşı daha Heyet-i Temsiliye Ankara’ya gelmeden önce radikal bir tavır içindedirler.
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Ankara’da âdeta bir halk hareketine dönüşen bir coşku ile ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından karşılanmış, bu coşku Atatürk’ün arkasından inançla yürümek şeklinde devam etmiştir.

Ankara halkı o günkü imkânlar göz önünde tutulduğunda çok önemli bir maddi yardımla Heyet-i Temsiliye’yi desteklemiş, Ankara ve çevresindeki Kuva-yı Milliye dernekleri tarafından yapılan bu yardımlar TBMM’nin kuruluşundan sonra da devam etmiştir. Ankara’nın yardımları; Ankara tüccar ve esnafından, Ankara’da görevli asker ve sivil görevlilerden, Ankara’nın merkez ve ilçelerindeki halktan sağlanmıştır.
Bu sebeple her 27 Aralık hem Ankara’lılar hem de tüm yurttaşlar için bir bayram günüdür. Milli mücadelenin ve Kurtuluş savaşının merkezi Ankara’dan Ulu önder ATA’mızı bir kez daha sevgi ve hasretle anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.