Merak edilen kayıp uygarlıklar !

60

Son yıllarda , “MAYA MEDENİYETİNE AİT BELGELERDE KIYAMET GÜNÜ” gündeme taşınmakta. Dünyanın kayıp uygarlıkları arasında yer alan. MAYA -İNKA VE AZTEKLER üzerine binlerce araştırma ve yayınlanmış yüzlerce kitap bulunmaktadır.

MAYALAR (İ.Ö 1500- İS 900 ) binlerce yıl önce Yukatan Yarımadası ile Honduras ve Güney Amerika’nın kuzey ucundaki Guetamala bölgesinde yerli bir ırk olarak yaşamışlar.
Tarih öncesi çağların göçebe olmayan -yerleşik , yerli uygarlıkları arasında en yüksek seviyeye ulaşmış olan MAYALAR , tohumun büyüyerek bitkiye dönüştüğünü ilk keşfedenlerdi. astronomi ve matematik bilimlerinde oldukça ileri idiler.
Pramit biçiminde gözlem evleri ve tapınaklar inşa etmişlerdir. yapılar günümüzde büyük bir

ARKEOLOJİK SİT ALANI olan ” CİHİCHEN ITZA (Çiçen İtza ) kentinde bulunmaktadır. Kentin kuruluşu, Kristof Kolomb’un Amerika Kıtasına çıkışından 500 yıl öncesine dayandığı tarihi kayıtlarda ifade edilmektedir.

Adını,Maya tanrılarının en çok sevileni, ışık ve hava ve ayni zamanda bilgi ve kutup yıldızı tanrısı ve Mayaların en temiz inançlarını yansıtan “KUKULKAN” dan alan “KUKULKAN PRAMİDİ” , Mayaların astronomi ve matematik bilgilerini sergiledikleri bir yapı olarak bilinmektedir. Dört yüzeyindeki basamakların toplam sayısına en üstte kalan platform eklendiğinde BİR YILDAKİ GÜNLERİN SAYISI OLAN 365 bulunmaktadır. Belli mevsimsel dönemlerde anıtta meydana gelen ışık yansımaları sayesinde KUKULKAN’IN gövde siluetini oluşturan sayısız bağlantıyı yapısında bulundurmaktadır. Pramit’in en yüksek noktasından bakıldığında kentin tamamı görülebilmekte. Aynı bölgede birçok tapınak ve gözlem evi yer almakta olup BÖLGE DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR.

Mayalar,kurdukları kentleri piramitler, saraylar ve eşsiz heykeller ile donattılar. Daha çok dinsel törenler, ayinler için yapılan ve üzerlerinde kutsal metinlerin yer aldığı anlamlı basamaklarla göklerin enginliğine yükselen tapınaklar ,yönetim merkezi olarak kullanılan kentlerde yapılmıştır. daha sonra dünya kültür mirası arasında yerlerini almışlardır. Yönetim merkezi olarak yapılan bu görkemli yapının çevresinde yaşayan MAYALAR, yöreye özgü mısır, fasulye, biber ve domates yetiştiriyorlardı. toprağı seviyor ve işliyorlar.
IX.yüzyıl sonlarından itibar görülen yoksulluk ve savaşlar, Maya halkını evlerini bırakıp kuzey bölgelerine göç etmek zorunda bırakmış. Bu bölgede yerleşik Toltek yerlilerinin etkisi altında kalmışlar.

Yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre,MAYALAR savaşçı bir halktı.Savaş tutsaklarını acı sonuçlar beklerdi. Dinsel ayinlerde çok kan döktükleri tarihi kayıtlardan anlaşılmıştır .

Maya medeniyetinde kıyamet kavramının olmadığı tarihi kayıtlarda bulunmaktadır. Mayalara ait kutsal takvim 21 Aralık 2012 ‘ de bitiyor ve bu tarihten sonra hiç bir kayıt yok. ünlü astrologlar buradaki durumda dünyanın sonuna dair bir ifadenin bulunmadığına işaret etseler de bu takvimin devamının olmayışı, bütün dünya insanlığını gelişmiş iletişim araçları sayesinde bir dalga gibi sarmış ve dünyanın sonu mu geldi ? Acaba kıyamet mi kopacak ? soruları , sorulmaya, değişik yorumlar, görüş ve öneriler yapılmaya başladı. Dünyayı kuşku ve heyecan sardı. Krallar,kraliçeler, devlet başkanları, başbakanlar ve bilim adamları bile insanları soğukkanlı olmaya çağırdılar. Bir yandan da astrologlar, falcılar, kâhinler ve daha nice bilir- bilmezler konuşmaya ve yorumlar yapmaya başladılar.Buna göre 21 ARALIK karanlığı geçecek ve devamında dünya yeniden şekillenecek, bu durumda 22 aralıkta doğanlara müjdeler olsun demek geçiyor insanın içinden!

Ülkemiz dışındaki ünlü astrologlar, 2013 YILINDA TÜRKİYE ‘NİN BURCUNUN AKREP BURCU OLACAĞINA DA İŞARET ettiler. Bu durumda akrep burcunu da iyice okumak gerekiyor !
Mayalar, matematik, astroloji, mimari ve heykel sanatında çok ileri idiler. Zaman ve mekân kavramlarına yorumlar getirdiler. Astrolojide ileri olan Mayalar, gezegenlerin konumları,hareketleri ile yer yüzünün ve yer yüzünde yaşayan insanların ve tüm varlıkların bu hareketlerden etkileneceklerini yorumlamaktaydılar. Astrolojiye,gezegenlerin hareketlerine ve burçlara dair yorumlara temel oluşturan MAYA MEDENİYETİ asırlardır insanlığı yakından ilgilendirmiş ve ilgilendirmeye de devam etmektedir.

MAYA, İNKA VE AZTEK MEDENİYETLERİ tarihe yön vermiş olup, asırlardır yapılan bilimsel araştırmalarla tarihe ışık tutan kaynak eserler meydana getirilmiştir.
21 ARALIKLARDA , TİKAL’DEKİ MAYA TAPINAĞI BASAMAKLARINA ÇIKIP ORADAN DÜNYAYA BAKABİLSEK DE KIYAMET SENARYOLARINI İZLESEK ! HAYDİ HAYIRLISI !
TARİHİ BİLGİLERİ KISACA OKUYUCULARIMLA PAYLAŞMAK İSTEDİM. BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA KIYAMET SENARYOLARI ÜZERİNE MAYALARIN GÜNEŞİ VE YILDIZI, DÜNYAYI VE İNSANLIĞI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEKTİR.