MECLİS’TE ‘LİSTE DIŞI’ HAREKETLİLİĞİ

317

1 Kasım seçimlerinde liste dışı kalan milletvekilleri Meclis’teki odalarını toplamaya başladı. Liste dışı kalan vekiller mevcut diplomatik pasaportlarını Milletvekili Hizmetleri Başkanlığına teslim edecek. “Milletvekilinin Kullandığı Araç” şerhi konulan araçlardaki şerh 1 Kasım 2015 tarihi itibarıyla kaldırılacak.

Liste dışı kalan milletvekilleri Meclis’te özel eşyalarını toplamaya başladı.

Aday olmayan veya aday olup da tekrar seçilemeyen milletvekillerinin 1 Kasım’dan sonra hayatlarında şu değişiklikler olacak:

-“TEDAVİ YARDIMI MEVCUT HALİYLE AYNEN DEVAM EDECEK”-

1 Kasım seçimlerinde aday olmayan veya aday olup da tekrar seçilemeyen milletvekillerinin tedavi yardımı mevcut haliyle aynen devam edecek.

-MEVCUT DİPLOMATİK PASAPORTLARI HUSUSİ PASAPORTA DÖNÜŞECEK-

Aday olmayan veya aday olup da tekrar seçilemeyen milletvekillerinin mevcut diplomatik pasaportları hususi pasaporta dönüşecek, bu pasaportlar Milletvekili Hizmetleri Başkanlığına teslim edilecek.

-VEKİL ARAÇLARI-

Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilerek “Milletvekilinin Kullandığı Araç” şerhi konulan araçlardaki şerh 1 Kasım 2015 tarihi itibarıyla kaldırılacak.

-AVANS BORCU BULUNANLAR-

Yurt içi veya yurt dışı görevlendirilmelerinden dolayı avans borcu bulunanların, görev bitim tarihi itibarıyla, avanslarını bir ay içerisinde kapatmaları yasal zorunluluk olacak. Aksi halde Strateji Geliştirme Başkanlığınca kişi borcu olarak tahsil edilecek.

-HABERLEŞME GİDERLERİ-

TBMM Haberleşme Yönetmeliği gereğince, TBMM Bütçesinden ödenen haberleşme giderlerinden Kasım 2015 dönemi itibarıyla limit aşımı olması halinde aşan miktar Strateji Geliştirme Başkanlığınca kişi borcu olarak tahsil edilecek.

-VEKİLLERİN MAKAM ODASINDAKİ BİLGİSAYARLAR-

Yasama faaliyetlerinde kullanılmak üzere makamda bulunan bilgisayarlar 26. Dönem milletvekillerinin kullanımı için Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından bakıma alınacağından liste dışı kalan milletvekillerinden 1 Kasım 2015 tarihine kadar bilgisayarda bulunan önemli bilgi ve belgelerin yedeklenmesi istendi.

-ÖDÜNÇ ALINAN KİTAPLAR-

Kütüphaneden ödünç alınan ve süresi dolduğu halde iade edilmeyen kitap var ise Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına iadesi gerekecek. (ANKA)