Kütüphaneler Haftası

0
393
- Reklam -

Kütüphane Haftası , Türkiye’de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta da kutlanır. 27 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri arasında kutlanacak bu haftada ,kitap, kütüphane ve okuyucu sorunları bütün boyutları ile gündeme taşınacak ve tartışılacaktır.

Haftanın amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir.Bu haftada öğretmen ve öğrencilere de önemli görevler düşmektedir. M.E.B. ile Kültür ve Turizm Bakanlığı özel etkinlikler yapar.

İnsanlığın kültürel belleği olan kitaplarla, geçmişi tarih bugüne ve yarına taşınır.Kültürler arası buluşma ve kaynaşma ile gelişen insanlık tarihi, yeni boyutlara ulaşır.İnsanlık tarihinin belleği olan kitaplar,yeni insanlara ulaştıkca bilgi paylaşımı artar.
Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Okullarda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar öğretilir.Kitap tanıtma ve okuma saatleri düzenlenir. Sergiler açılır.Kitap,okuyucu ve yazar buluşması sağlanır.Konferanslar, paneller, açık oturumlar, fuarlar Vb.etkinlikler düzenlenir.

- Reklam -

Okullarımızda kurulan kütüphaneler, ne yazık ki yeterli önem verilmediğinden istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Okullarda en önemli yerler kitaplıklar olmalıdır.
“SÖZ” ü sonsuzlaştıran ve ölümsüzleştirerek geleceğe taşıyan,kitaptır.Geçmiş ve gelecek arasında en kalıcı ve güçlü bir köprüdür. Kitaplar, insanlığın ortak belleği olarak “DÜNYA KÜLTÜR MİRAS” arasında saygın,seçkin ve özel yerlerini almaktadırlar.

Geçmişten geleceğe uzanan düşünsel ürünleri saptayarak ,insanlığın belleğini topluma ulaştırmak kitaplarla olmaktadır. En kutsal koku “kitap kokusudur” çünkü, içinde dünya insanlığının kimliği , duygu, düşünce ve benliği bütün kültür boyutları ile yoğrulmuştur.
içinde yetiştiği çevrenin ürünü olan insan, kitaplarla bütünleştikçe, dünya insanı olur.Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji dünyasının acımasız çarkları arasında insan beynini ve benliğini koruyacak olan kitaptır. “İNSAN OKUR” ve bu haliyle diğer canlılardan farklı konuma gelir.Okuyan insan, güçlü düşünmeyi, tartışmayı, fikirlere fikirlerle karşılık vermeyi öğrenir.

Dijital bağımlılığın arttığı dünyada e- kitap özel yerini almakta ve ilerlemekte.Bu teknik gelişmelerin olduğu ve herkesi etkilediği bir ortamda , kitabın yeri önemli bir tartışma konusu olmaktadır. Dünya Eğitim Zirvesi’nde öğretmensiz eğitim tartışılırken ,dijital gelişmeler ve e-kitap sistemleri öncelikle ele alınmakta.Ülkemiz bu konuları tartışmakta ve çağa uygun çözümler üretmekte geç kalmaktadır.

Savaşlar ve devrimler arasında, dünyanın her alanda en seçkin ve örnek devlet adamı olan Mustafa Kemal Atatürk,kitap okumada en önde gelmekte olup binlerce kitabı altını çizerek okumuş ve ATATÜRK hakkında çeşitli dillerde binlerce yerli ve yabancı kitap yazılmıştır. Dünyada ,okuyan,uygulayan, fikir ve düşüncelerini zirveye taşıyan tek devlet adamı Atatürk olmuştur.

Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane M.Ö. 2400 yıllarına uzanmakta ve M.Ö. 625’de Asurlular zamanında kurulmuş NİNOVA kütüphanesi, M.Ö. 165’de kurulan Bergama kütüphanesi ,M.Ö. 3.yüzyılda İskenderiye’de 700.000 kitapla kurulan , savaşlarda yakılıp yıkılan ve M.S.391’de Mısır Piskoposu emriyle tamamen ortadan kaldırılan İskenderiye kütüphanesi tarihte yerlerini aldılar.

Osmanlı döneminde ilk kütüphane Osman Bey zamanında İznik’te, ikincisi Edirne’de Lala Şahin Paşa tarafından kuruldu. Daha sonra, Bursa, Balıkesir, İstanbul,Manisa, Trabzon ve diğer şehirlerde kütüphaneler kuruldu.I882’de nizamname çıkarıldı. İzmir,Kayseri,Eskişehir,Diyarbakır ve Bursa’da Millî Kütüphane adıyla halk kütüphaneleri kuruldu.

Cumhuriyet döneminde sayıları hızla artan , hizmet araç ve gereçleri çağdaş hale getirilen Halk ve çocuk kütüphaneler açıldı.
Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır : İstanbul’da Süleymaniye ve Bayezit Devlet Kütüphaneleri. Ankara’da Millî Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ,Bilkent ve diğer üniversite Kütüphaneleridir.
Bunlardan Millî Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kuruldu. Açılış tarihinde içinde iki kitap bulunan bu kütüphanemizde, 2015 -TÜİK verilerine göre I milyon 261 bin 696 kitap vardır.
Halk kütüphaneler 1.130,üniversite kütüphaneleri 555, Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27.836 olmak üzere toplam 29.522 kütüphane bulunmakta.
Dünya ölçülerine göre yeterli olmayan kütüphanelerin sayısını artırmak ve yaygınlaştırmak tüm insanları kitaplarla başbaşa yapmak hedef olmalıdır.Yerel yönetimlere de bu konuda sorumluluklar düşmektedir.Dünyada bazı kentler kütüphaneleri ile ünlüdür.

Kütüphanelerde, kitapların korunması, kitapların sınıflandırılması ve okuyucuya kitap verilmesi için uzman memurlar bulunur. Bu memurlara kütüphaneci denir. Kütüphanecilik özel bir eğitimi ve öğretimi gerektiren bir meslektir. Bu amaçla üniversitelerimizde kütüphanecilik bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerde öğrenimlerini tamamlayanlar kütüphanelerde görev yaparlar.

I992’de Kültür Bakanlığı Ostim depolarında “Yasaklanmış Kitapları “özgürlüğüne kavuşturarak halkla buluşmalarını sağlayan yönetici olarak duyduğum mutluluk sonsuzdur.
Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir. Kitaplar bilime giden yoldur. Çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır. Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder. Kitaplar sevgili dostlarımızdır. Kütüphaneler kitapların ve insanların bir arada bulunduğu en önemli eğitim ve kültür merkezleridir.Kitap ve kütüphane medeniyetin aydınlık kapısıdır.

Ünlü halk ozanı İbrahim Güleç,1995 Gençlik Yılı’nda birinci olan “OĞUL” şiirinde şöyle demekte: “Dört mevsim güzeldir yurt dilim dilim/Yedi dil bilsem de Türkçe öz dilim/Türk kültürü külliyetli bir ilim/Buna çalışmakla erilir oğul…”Her alanda başarı ,okumakla olur.

Bulunduğumuz yerdeki kütüphanelerden yararlanalım. Kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap armağan edelim. Kitapların korunduğu, yerleştirildiği kitaplığı, kütüphaneyi temiz tutalım. Okuma salonlarında kimseyi rahatsız etmeyelim. Kütüphaneler toplum aynasıdır.
Kütüphaneler Haftası kutlu olsun. Kitap yasakları son bulsun.İnsanlar okusun,bilgi zenginleşsin ve sağlıklı bilinçlenmeye katkılar sağlasın.İnsanlık ve dünya aydınlansın.

- Reklam -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz