Kuryeciler de kdv tevkifatına tabi!

0
30

Pandemi nedeniyle kurye hizmet faaliyetleri de yaygın hale geldi. Ekonomik hayat içinde yerini alan kurye hizmetleri vergi hukuku düzenlemeleri kapsamında uygulama alanı bulmaya başladı. Şahsına ait bir motosikletle bazı firmalara verilen kurye taşımacılığı hizmeti bile katma değer vergisi tevkifatına tabi olduğuna ilişkin özelge verildi.


YASAL DÜZENLEME 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9/1’nci maddesi; ‘’mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği’’ düzenlenmiştir. 
Konu ile ilgili yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin; “Taşımacılık Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.11) bölümünün yük taşımacılığı hizmet alımlarında 2/10, servis taşımacılığı hizmet alımlarında ise 5/10 oranında katma değer vergisi tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.
Bu bölüm kapsamına;
Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları,
Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları,
Üzerinden vergi tevkifatı yapılacaği açıklanmıştır.
Ancak kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifat kapsamı dışında bırakılmıştır.


ARACIN NİTELİĞİ VE FATURANIN KİME DÜZENLENECEĞİ
Söz konusu hizmetlerin;
Tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması,
İlgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması,
Veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması,
Tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.
Taşımacılı servis hizmetinin faturası ;
Personel veya öğrencilerin veya velilerin kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci veya velisi adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacağı,
Faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat ödenecek katma değer vergisi üzerinden yapılacağı,
Tebliğde açıklanmıştır.
Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz.
Bu durumda taşımacılık hizmetini yüklenen ancak bunu başka firmaya devreden firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için katma değer vergisi tevkifatı uygulayacaktır. 

- Reklam -


TEVKİFAT UYGULAMASIYLA İLGİLİ ORTAK HUSUSLAR

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin katma değer vergisi dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmayan hizmetler için tevkifat yapılmayacağı, bu sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı anılan tebliğde açıklanmıştır.
Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedeli parçalara ayrımak üzere tevkifat yapmakta kaçınanlar hakkında aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacağı ve tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler Tebliğde belirtilen işlemler yapılır.


MOTOSİKLETLE KURYE İŞLEMİ KDV TEVKİFATINA TABİDİR
Gelir İdaresi verdiği bir özelge ile motosikleti ile kurye işi yapan kişinin
Buna göre, şahsınıza ait motosikletle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılan gerçek ve tüzel kuruluşlara verilen kurye hizmeti katma değer dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan kurye taşımacılığı hizmeti için 2/10 oranında tevkifat yapılacaktır. 
Sonuç olarak Gelir İdaresi; kişinin kendine ait bir motosiklet ile verdiği kurye hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi üzerinden tevkifat yapılacağına ilişkin özelge vermiştir!(Gelir İdaresi Başkanlığı,İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 16.04.2021 tarih ve E-39044742-130-346122 sayılı özelgesi). 
 

- Reklam -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz