Konuşan duvarlar

0
13
- Reklam -

Yüzyıllar öncesinde Çin ve Orta Asya ülkelerindek ve dünyanın her yerinde ve dünyanın her yerinde yapıların yüzeylerine çeşitli amaçlarla ve araçlarla toprak boyama usulü ile duvar süslemeleri ve resimleri nin yapıldığı bilinmektedir.

Sanat tarihinin, sosyal ve kültürel tarihin araştırma konuları içinde yerini alan duvar resimleri mimari yapılarda çeşitli anlamlar ifade etmekte.Tapınaklarda, köşklerde, yaıllarda ,saat kulelerinde, kale duvarlarında ,medrese ve türbelerde,çeşme taşlarında ve saraylarda Doğu’da ve Batı’da değişik anlamlar ifade eden ve sanatsal boyamalar yapılagelmiştir.

Anıtsal Osmanlı Mimarisi’nin iç mmekanlarında yalınlığın giderilmesi için çeşitli mimari bezeme yöntemleri denenmiştir. Hatai ve rumi üslupta çiçekler,dallar,kuşlar ve sevilen hayvanların resimleri kuru sıva üzerine kalemişi tekniğinde 15 ve 18. Yüzyıllar arasında üst yapı bezemesi olarak kullanılmış. bezemesi olarak kullanılmış.

- Reklam -

Lale Devri ile birlikte,kalemişi bezeme bırakılmış ve batı anlayışında bezemeye yer verilmiştir. Meyve sepetleri, çiçekli vazolar duvar bezemelerinde yerini almış. Osmanlı ve Batı mimarisi karışımı uslubuna yer verilmiş.İstanbul merkez olmak üzere Anadolu ve Rumeli’de doğa, kent ve yaşam teması bezemede esas olmuştur.

Duvar resimleri 18.yüzyıl ortalarında Topkkapı Sarayı’nda yerini almış. Harem’de günümüze kalmış örnekleri görülebilmekte. Daha sonra panolar üzerine yapılmış çerçeveli resimler duvarların üzerinde yerini almıştır.

Ekonomik, sosyal,siyasal ,kültürel gelişmeler ve inançlar duvar resimlerinin konularını, şeklilleirni ve motiflerini de etkilemiş bulunmaktadır. Batılılaşma Dönemi Anadolu Sanatında gemi,cami,insan ve hayvan betimlemeleri, natürmort ve simgesel örgeler yoğunluk kazanmış.

Çini süslemelerinde ,halı,kilim ve diğer dokumalarda,camilerde Mekke- Medine,cami, ağaç,kuş, toprak, su ve kervan resimleri ile donatılmış bezemeler yerini almıştır.

Muğla Kuşunlu ve Soma Hızır Bey Camileri, Birgi Çakıağa Konağı,Datça Mehmet Ali Konağı, Yozgat Çapanoğlu camisi mahfil kubbesi eteğinde,yozgat Başçavuşoğlu Camisi(1800) ve Yozgat Nizamoğlu Evi’nde ve daha pek çok tarihi yapıda Natürmort türü resimler , doğal,insan,hayvan ve dini anlamlı betimlemeler ve duvar resimleri görülmektedir.

Taş,tahta, metal, boya ve seramikle mimari yüzeylere yapılan bezeme sanatında duvar resimleri de özel bir anlam ifade ederler.

Kalemişi tekniğinde kuru sıva üzerine boyanmış duvar resimleri yanında,karakalem çalışması,taş baskı tekniği ile yapılan duvar resimleri geçmişten günümüze değişerek gelmektedir.Sanat tarihindeve yaşam felsefesinde ve yaşam felsefesinde özel bir yere sahip bulunmaktadır.

Duvarlar, duvar süsleri , duvar resimleri ,duvarda yapılan bezemeler ve duvarlara asılan fotoğraflar yaşam felsefesini yansıtan objelerdir.Hayat biter duvarlardaki bezemeler ve resimler kalır. geçmişi ve anıları anlamlı bir biçimde geleceğe taşır.

- Reklam -