Kongre turizmi

54

Uluslararası Ankara Kongre Turizmi Konferansı’nın yapılacağını basından öğreniyoruz.Çok önemli ve yerinde bir etkinlik. 12 Aralık 2017 günü yapılacak üç oturumda, 15 uzmanın konuşacağı ve bunlar arasında İspanyol uzmanların da bulunduğu ifade edilmekte.

Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği-ANTOD ile Ankara Kalkınma Ajansı’nın işbirliğinde düzenlenen ve Ankara Valiliği tarafından desteklenen toplantıda,kongre turizminin önemi ve Ankara’nın bu alanda yapması gerekenler konuşulacak.
Öteden beri bu konuda ve diğer konularda küçük veya büyük çapta toplantılar yapılmakta. Öneriler rapor haline getirilmekte.Bu raporlar bütünüyle kitap haline getirilmelidir.
Başkent Ankara, tarihi değerleri, kültürel zenginlikleri ,turizm yatırımlar ve siyasal imajı ile dünyaya açılan bir büyük merkez olarak, kongre turizmine elverişlidir.

Bu gerçekleri her platformda tanıtmak ve uluslararası alana taşımak için projeler, proğramlar, yatırım kapasitesi,kongre konuları ve işletmeler hep birlikte ele alınmalıdır.
Hızla gelişen teknolojiden yararlanarak, ülkelerarası diyalog ve iletişim önem kazanmaktadır.Neyi, ne zaman, nerede ve nasıl tanıtacağımız da önceliklidir.

Uluslararası kongreler önce güvenlik ister.Güven konusu da önemlidir.Kalite,sunum ve organizasyonlar temel konular olarak tüm ayrıntıları ile masaya yatırılmalı ve yapılması gerekenler belirlenerek hızla yerine getirilmelidir.

Güncel ve evrensel konular ,etkili ve anlamlı proğramlara bağlanarak sunulmalı ve uluslararası katılımlar sağlanmalıdır.Beklentileri karşılayacak alt yapı kurulmalıdır.
Ticari, sosyal, kültürel, siyasal ve evrensel konuları uluslararası alanda konuşmak üzere, Ankara var olan potansiyelini geliştirmeli, alt ve üst yapısı ile hazırlıklarını tamamlamalıdır.
Halen fuar alanını tartışan,kongre merkezleri olmayan, kültür ve sanat yapıları yıllardır ihmal edilen, sanat değeri olmayan yatırımlar için kaynakları heba edilen bir kent kongre merkezi imajı yaratamaz.

Dört yanı kaplıcalarla çevrili Ankara’nın kaplıca turizmi planı geliştirlmeli ve tanıtılmalıdır.Yerel mutfağı, konukseverliği eşsiz Ankara, bu değerlerini sunmasını başarmaldır.

Ülkelerin büyük elçilikleri ,uluslararası kongreler için referan verebilmelidir. Bu ortam yaratılmalıdır. Yapılacak kongre ve konferanslara elciliklerin konularla ilgili temsilcileri davet edilmelidir.

Bu alanda, yabancı basında çıkacak haberler,tanıtımlar, anlatımlar ve önermeler yakından izlenmeli ve basın doyurucu bilgi ve belgelerle aydınlatılmaldır.

Davos, Dubai, Frankfurt,Bercelona gibi kentlerde yapılagelen kongreler ,fuarlar,uluslararsı toplantılar yakından izlenmelidir.Koordine, diyalog, bilgilendirme, uygulama önem kazanmaktadır. Turizm sektöründe yerel ,ulusal değerleri bütün yönleriyle evrensel boyutlara-kaliteye taşımak için projeler geliştirilmeli ve uygulama alanına taşınmaldır.
Bir kentin uluslararası kongrelere ev sahipliği yapabilmesi için önce ülkelerarasında imajının yükseltilmesi önceliklidir. Güven duygusunu sağlayan güvenliğe, kaliteye ve imaja itibar edilmekte olduğu unutulmamalıdır.

Turzmin gelişmesi için,yöneticilere, görevli kurum ve kuruluşlara,iş adamlarına ve turizm sektörüne düşen sorumluluklar ve görevler öncelikle ve önemle yerine getirilmelidir.
Uluslararası sanat ve müzik etkinleri yanında kültürel ve ticari tanıtıma da özen gösterilmeli. Sanatın evrenselliğinden yararlanılmalııdır.Ankara’da bu yapı büyük boyutlara taşınmalıdır.
Bütün alanlarda alınacak tetbirler ve geliştirilmiş çağdaş uygulamalarla başarı sağlanabilir.
I.Uluslararası Ankara Kongre Turizmi Konferansına başarılar diliyor, tüm katılımcıları selamlıyorum.