Kimliğini arayan “devlet nişanı” !

0
190
- Reklam -

Devlet nişanları ve verilme usullerini yeniden düzenleyen 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu’nun 13.Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28 Ekim 2013 ‘te kararlaştırılan yönetmelik, resmi gazete yayımlandı.

Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat Nişanı’nın şekilleri değişikliğe uğratıldı.
Devlet Nişanı’ndan, ” kompozısyon yüzü kabartma olup diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile değerlendirilir” ifadesi çıkarıldı. Devlet Nişanı’nın yeni kompozisyonunda ön yüzünde bulunan Atatürk siluetine de yer verilmedi.

Yeniden düzenlenen “Devlet Nişanı” ndan T.C. ibaresi ile birlikte Atatürk silueti’ de çıkarılmış oldu. Böylece, yeni düzenleme bahanesiyle , Devlet Nişanı’nın aidiyeti ve kimliği ortadan kaldırılmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ni ifade eden T.C.ibaresinin ve kurucusunun silueti’nin bulunmadığı bir “DEVLET NİŞANI ” kimliğinden yoksun kalmış olmakta.
Devlet Nişanı, üzerinde T.C. ni sembolize eden simgeler bulundurmalıdır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, Devlet Nişanı- Damgası anlamında “Devlet Gerpi” olarak anılmakta.

- Reklam -

Bu önemli gelişmeler üzerine ,kendi alanında konulara çok büyük bir duyarlılık gösteren Ankara Barosu ve Türkiye Kamu-Sen, Devlet Nişanı’ndan Mustafa kemal Atatürk silueti ve T.C. ibaresinin kaldırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğine karşı ” yürütmenin durdurulması ve iptali ” için o dönemde ,Danıştay nezdinde dava açmıştır.

Ankara Barosu ‘nun dava dilekçesi incelendiğinde, Ulusumuz ve Devletimiz için çok önemli, hukuki yönden geçerli, tarihi açıdan tutarlı ve anlamlı görüşlere yer verdiği görülecektir:
“Her devlet, kurucusu ile anılmayı tarihinin ayrılmaz bir parçası ve onur vesilesi olarak değerlendirilir. kurucusunu yok sayan bir devlet, tarihini ve geçmişini de inkâr etmiş olacaktır. “Devlet Nişanları ” hangi devlete ait olduğunu gösteren izler taşır. Uluslararası alanda verilen bu nişanlardaki değişiklik izaha muhtaçtır.”
Bu noktada ” devlet madalya, nişan ve beratı hakkındaki mevzuata kısaca yer vermekte yarar bulunmaktadır.
Madalya sözcüğü dilimize İtalyanca’dan ( MADAGLİA) geçmiştir. ” üzerinde baş sureti,şekil, tarihi bir olayı anlatan figür basılmış veya kazılmış yuvarlak bir madeni levha ” olarak tanımlanır.

Dilimizde sözcük anlamı, savaşlarda başarı ve kahramanlık gösterenlere, sportif faaliyetlerde, güzel sanatlar alanında derece alanlara ve önemli bir neden için ilgililere hatıra olarak verilen madeni(gümüş, bakır, pirinç) belge (nişan ) olarak belirlenmiştir.
Eski Yunan ve Roma’da görülen madalyalar, XVI.yy.dan sonra süs ve takı olarak da kullanılmıştır. Her ülkenin kendi kültürüne ve tarihine göre madalya ve nişan’ı bulunmaktadır.

Türk tarihinde madalya’nın 18.yy. dayanan bir geçmişi vardır. 29.11.1920 tarih ve 66 Sayılı Kanun Numarası ile ” İSTİKLAL MADALYASI KANUNU ” bulunmaktadır.
İstiklal Savaşımızı takiben kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal , “BU MİLLETİN EVLATLARININ FEDAKÂRLIKLARI,KAHRAMANLIKLARI İÇİN ÖLÇÜ BULUNMAZ” diyerek , yurt savunmasında insanüstü çaba gösterenleri takdir ve yüceltmek amacıyla bir madalya çıkarılmasını emretmiştir. Genç ve dinamik Saruhan Milletvekili Mustafa Necati Bey, İstiklal Madalyası yasa tasarısını hazırlamakla görevlendirilmiştir.
Yüce ve şerefi pek büyük olan ” İSTİKLAL MADALYASI ” , başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, onunla omuz omuza çarpışarak KURTULUŞ SAVAŞI ‘mızı kazananlara, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’ne bir vatan hediye eden Kahraman Gazilerimize ve Şehitlerimize verilmiştir.

Madalya’ya en yakın olarak çelenk görülmüş ve bir süre sonrada yerini NİŞAN’a bırakmıştır. her ikiside berat’ları ile birlikte verilir. Nişan’ların verilme nedenlerinin başlıcacı, devlete yapmış oldukları üstün hizmetler karşılığıdır. Nişanlar gögse takılacak şekilde yapılır.
TBMM tarafından 24.10.1983 tarihinde çıkarılan 2933 Sayılı ” MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU ” bulunmaktadır. Bu kanunun 13. Maddesine dayanılarak çikarılan “DEVLET MADALYA VE NİŞANLARI YÖNETMELİĞİ” bulunmaktadır.

Bu yönetmelikte yapılan son değişikler üzerine Devlet Nişan’ından T.C. ibaresi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silüetin çıkarılması , kamu oyunda haklı olarak tepkilerin yoğunlaşmasına neden olmuş, tartışmalar ilgili kuruluşlar tarafından yargıya’da taşınmıştır. 13 Ekim 2016 tarihli Danıştay kararı ile bu değişiklik kısmen iptal edilmiştir.Bu konu son günlerde tekrar gündeme ve basına taşınmış bulunmakta.

Şimdi hangi devletin ,hangi milletin olduğuna ilişkin üzerinde hiç bir sembol taşımayan ve yalnızca ay yıldızın yeterli olamayacağı, yurt içinde ve yurt dışında ülkemiz ve ulusumuz için üstün hizmetler karşılığı olarak,Bakanlar Kurulu onayı ile Cumhurbaşkanı tarafından verilen “DEVLET NİŞANI”, T.C. devletinin kurucusu olan Gazi Mustafa kemal Atatürk’ü ve devletin adı olan T.C. ibaresinden yosun kalmıştır.

Bu nişanları kullananlar ve görenler, şu soruyu sorabilirler?
” Bu “DEVLET NİŞANI” hangi ülkeye aittir?
Böyle bir soru, “DEVLET NİŞANI” nın kime ait olduğu konusunda yanılgılar doğurabilir. Ülkemizin,Ulusumuzun ve T.C. nin tüm değerlerini sembolize eden simgeleri koruyarak, “Devlet Nişanı” üzerinde yaşatmamış, çok büyük anlam ifade edecektir.

- Reklam -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz