Kimler konut vergisi ödeyecek

0
116

Mart ayı geldi, ev sahibi olanlar ve bunu kiraya verenler, vergi, ödeyecekmiyim diye bir telaşa düşmektedirler.

Gayrimenkul sermaye iradının mükellefleri kimlerdir. Gelir vergisi kanunun 70 maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya veren sahipleri, mutasarrıfları, zilliyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ve kiracılarıdır.
Başka bir kimseye ait menkul ve gayrimenkul malları ve haklar üzerinde tam bir yararlanma ve kullanma hakkını veren şahsi irtifak hakkıdır.
Gayrimenkul sayılan mal ve haklar, sahipleri tarafından kiraya verilebileceği gibi, bunları kira ile tutanlar da bunları kiraya verebilir, bunlara da kiracı diyoruz.
Bunlar Gayrimenkul sermaye iradının unsurlarıdır. Kiralamaya ait konut ticari işletmenin aktifinde kayıtlı olmamalıdır.
Vergi hukukunda “Gayrimenkul Sermaye İradı” (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25’ine kadar beyan edilerek, biri Mart ayı, diğeri Temmuz ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir.
2019 yılında evlerini kiraya verenlerin kazancı istisna tutarının üzerinde olmalıdır. 2019 yılında sadece konut kira geliri olup,  elde edilecek konut kira gelirlerinin 5.400 lirası gelir vergisinden müstesna olacaktır. Bu istisna tutarı sadece bir konut için olacaktır, birden fazla konuta uygulanmayacaktır. Kiraya verilen konut birden fazla pay sahibine ait ise her bir pay sahibi ayrı ayrı bu istisnadan yararlanabilecektir
Sadece işyeri olup da kiraya verenler ise 40.000 TL ‘yi geçerse beyanname vereceklerdir. Hem konut hem de iş yeri kira geliri olan kişiler ise, yıllık gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde; mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen kısmını aşan tutarı ile gelir vergisi tevkifatına tabi iş yeri brüt kira gelirlerinin toplamını birlikte dikkate alacaklardır. Bu toplam 40.000.- TL’yi aşmadığı takdirde sadece tevkifata tabi olmayan konut kira gelirleri beyan edilecektir.
Kira toplamın 40.000.- TL’yi aşması halinde ise gelirlerin tamamı beyan edilecektir.
Kira elde edenlerin beyanname vermesi için en önemli durum, kiraya verdiği konuttan kiraları öncelikle tahsil etmiş olması gerekmektedir. Eğer kiraya verip, kiracı ödeme yapmamış bırakıp kaçmış veya kira için dava açmış ise kira geliri elde etmemiş olacaktır. Bu durumda beyanname vermeyecektir. Ne zaman kire gelirini elde etti o zaman beyanda bulunacaktır.
Kiraya verilen konutun gelir, emsal kira gelirinin altına olamayacaktır. Emlak değeri üzerinden % 5 tutarının altında kiraya verilemeyecektir. Emlak vergi değeri 200.000 TL ise emsal kira tutarı yıllık 10.000 TL olacaktır. Altında kira beyanı yapılamayacaktır.
Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilâtın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hâsılat belirlenir. Borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek, kira geliri beyan edilir.
Boş kalan konutların muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametgâhına bırakılması halinde emsal kira bedeli uygulanmayacaktır.
Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametgâhına tahsis edilmesi halinde de emsal kira bedeli uygulanmayacaktır. Bu durum yalnızca bir konut için geçerli olacaktır. Birden fazla konutta ise biri istisna olacak diğeri emsal bedelden beyan edilecektir.
Kira gelirlerinden elde ettikleri hâsılattan indirimi iki şekilde yapabileceklerdir. 
Gerçek usulde; bu usulü seçenler gerçek masraflarını belgeleyerek indirim yapabileceklerdir. Götürü usulde; bu usulü seçenler ise hâsılatlarının %15 kadar bir gider indirimi yapabileceklerdir.  Bu usulü seçenler iki yıl bu usulden vazgeçemeyeceklerdir.
Son olarak beyannamelerini kendi vermek isteyenler, hazır beyan sistemini kullanarak verebilirler. Ben bu beyannameyi düzenleyemem derseniz bir profesyonelden( Mali Müşavirden)  yardım alarak veya vergi dairelerine giderek beyannamelerini yaptırabilirler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz