Kerer köyü Erzincan’ın Kemah kazâsına bağlı tarihî bir köydür. Kemah- Refahiye- Erzincan yollarının kavşak noktasında kurulmuştur. Köyün en büyük şansı ise bünyesinden Emin Kutluğ gibi bir arşivciyi yetiştirmiş olmasıdır.

Emin Kutluğ’un 1987’de İstanbul Başbakanlık Arşivi’nde başlayan çalışmaları olmasaydı Anadolu’daki binlerce köy gibi Kerer köyü hakkında da doğru dürüst bir bilgimiz olmayacaktı. 

Yıllar önce Prof. Dr. Zeki Arıkan bir köyün tarihçesini yazmıştı. Bu makaleyi zevkle okumuş ve keşke ben de kendi köyümle ilgili böyle bir makale yazabilseydim demiştim. Ben bu isteğimi henüz gerçekleştiremedim. Ancak Emin Kutluğ doğduğu köyün tarihi hakkında oldukça hacimli bir kitap hazırladı ve yayınını gerçekleştirdi. Bu çalışma benimle aynı duyguları yaşayan yüzlerce, belki de binlerce insan için güzel bir teşvik olmuştur. Kendi köyünün tarihini yazmak için yola çıkanların karşısına her zaman Ali Karadoğan kadar cömert bir kimse çıkmasa da elbette ona destek sağlayan birileri olacaktır inancındayım.

Belgelerle Kerer Köyü Tarihi, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in Kemah yöresini feth etmesi ve bu topraklarda ilk nüfus ve arazi sayımı (tahrir) yaptırması ile belge kazanmış. 1516 yılında Kerer (Kârer) köyü 4 hanelik küçük bir köydür.  1530 yılında Kanunî döneminde yapılan tahrirde köyde 12 evli, 8 bekâr yetişkin erkek kayıtlıdır. 1566- 1574 döneminde II. Selim döneminde bölgenin son düzenli tahriri yapılmış. Artık köyde 18 hane bulunmakta ve bu 18 hane sahibinden başka 11 bekar erkek devlete vergi vermektedir. Bu dönemde kadın nüfus deftere yazılmadığı gibi 1831 nüfus sayımında da kadınların deftere kaydına gerek duyulmayacaktır.

Emin Kutluğ, çalışmalarını tahrir defterleri ile sınırlı tutmayarak 1643 tarihli avarız defterinde  Kerer (Kerrâr) köyü ile ilgili bilgileri aktarmış ve bu bilgileri değerlendirmiş. Kutluğ’un kitabına aldığı en son belge grubu ise 3 Kasım 1905 tarihli Ana Nüfus Kütük Defteri ile ilgili kayıtlar. Kutluğ bunun dışında Kerer köyü ile ilgili bütün arşiv belgelerinden yararlanarak yaşanan göçler, kıtlıklar, hastalıklar, günlük hayat, ticaret hayatı konularında bilgi ve belge aktarmış.

1835 Nüfus Sayımı’nda 1841 Nüfus Sayımı’nda Kerer köyü sayıma tabi tutulmuş ve vergi veren erkek nüfus isimleri, baba adları, yaşları ile birlikte tek tek kayıt edilmiştir.  1566- 1574 yılından 1643 yılına kadar geçen yaklaşık 70 yıllık kesinti ve 1643’den 1835’e kadar olan yaklaşık 200 yıllık kesinti ailelerin soy bağlarını ortaya çıkarmasının önünde büyük bir engel olmaktadır. Aile soy ağaçlarının tam olarak ortaya çıkarılması zor olsa da 1831 nüfus sayımı sonuçları bu konuda oldukça yararlı bilgiler sunabilmektedir.

Belgelerle Kerer Köyü Tarihi, köy tarihleri konusunda ilk olmasa bile, ümit verici ciddi bir çalışmadır. Öyle sanıyorum ki birçok araştırmacıya kendi köy veya kasabalarının tarihini yazmak konusunda örnek olacaktır.

Belgelerle Kerer Köyü Tarihi kitabını bilim dünyasına kazandıran Emin Kutluğ’u ve ona destek veren, teşvik eden bütün hemşehrilerini ve bilim dostlarını kutluyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz