Gün geçmiyor ki kadına şiddet ve cinayet haberleriyle uyanıyoruz. Sanki kadına karşı açılmış bir savaş var. Kadına şiddet; sosyal bir vaka, hukuken bir suç olup, toplumsal yaşamın her alanında ve hemen her aşamasında görülebilmektedir.

Aslında bizim asıl konumuz bu bağlamda kadınların işsizlik sorunu. İnkar edilemeyecek bir gerçek de Türkiye’de kadınların işsizlik oranının erkeklerinkinden daha fazla olduğu.

Erkeklerde işsizlik oranı % 8,8 iken, kadınlarda bu oran %13,7’yi buluyor.

Çalışan kadınların % 65,2’si ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor.

Kadınların %1,4’ü işveren pozisyonunda

Yine kadınların % 9,3’ü kendi hesabına çalışırken % 24,1’i ise evinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Erkeklerde ise ücretli ve kendi hesabına çalışanların oranı kadınlardan çok daha fazla.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı istatistikleri kadın verilerine göre; Türkiye’de 2018 yılında, erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Başka bir ifade ile; nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az oldu

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47,1 olup bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 oldu.


Dünya Bankası’nın Girişimcilik Araştırması’na göre Türkiye’de kesin ve en güncel sayılar bilinmemekle beraber şirket sahipliğinde kadınlar sadece %25,4’lik bir yer tutuyor. Kadın çoğunluk yöneticilere sahip şirketlerin oranı ise %0,3. Şirketlerin sadece %5,4’ünde bir kadın üst düzey yönetici bulunan Türkiye’de, tam zamanlı çalışanların da sadece %21,9’u kadın.

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15,9

Tüm bunlar bir kez daha gösteriyor ki ülkemizde her alanda olduğu gibi istihdam alanında da kadınlarımıza ayrımcılık yapılıyor.

Ülkemizdeki kadın işsizlik sorunu çözmek için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri birlikte hareket etmelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz