İSO ikinci 500’ü açıkladı

106

İSO ikinci 500’ün en büyükleri Hekimoğlu UN, ORMA ve BAŞTAŞ

İSTANBUL  – İstanbul Sanayi Odası (İSO), geçen ay kamuoyu ile paylaştığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2014” araştırmasının ardından, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2014” araştırmasını da bugün açıkladı.İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2014 yılında bir önceki yıla göre üretimden satışlarını yüzde 12.9 artırarak, 71.8 milyar TL’ye çıkarırken, net satışlardan da yüzde 11.3’lük artışla 81.9 milyar TL elde etti.

Üretimden satışlara göre yapılan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2014 araştırmasında ilk sırayı, 2013 yılında Birinci 500 içinde 492. sırada yer alan Hekimoğlu Un Fabrikası 212.6 milyon TL’lik üretimden satışı ile yer aldı. İkinci sırada, 211.9 milyar TL’lik üretimden satışıyla, bir önceki sıralamada 184. sırada yer alan ORMA Orman Mahsulleri bulunuyor. Bu yılın İkinci 500’ünün üçüncü sırası ise 211.8 milyon TL’lik üretimden satışı ile BAŞTAŞ Başkent Çimento’nun oldu. Bu kuruluş 2013 yılında İkinci 500 arasında 21. sırada yer almıştı.

Türkiye’de sanayi şirketleri için öz kaynak kadar borçlanma olanakları da faaliyetlerin finansmanında önemli bir kaynak olarak kullanılıyor. İSO 1000’in sonuçlarına bu açıdan bakıldığında Türkiye’de şirketlerin en önemli sorunlarından biri olan ve yıllardır süren borçlanma / öz kaynak ilişkisindeki dengesizlik, bir kez daha açıkça ortaya çıkıyor.

Birinci 500 araştırmasında olduğu gibi, İkinci 500 araştırma sonuçları da ortaya koyuyor ki, Türkiye’nin sanayi kuruluşları, diğer ülke örneklerinden farklı olarak, daha yüksek finansal kaldıraçlar ile yani daha yüksek borç oranları ile faaliyetlerini sürdürüyor.

İKİNCİ 500’ÜN FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI BİRAZ İYİLEŞTİ

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payının 2007 yılından itibaren gerilediği biliniyor. Bu oran 2007 yılında yüzde 47.6 iken, 2013 yılında yüzde 38.8’e kadar inmişti. Aynı dönemde toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı ise yüzde 52.4’ten yüzde 61.2’ye yükselmişti. 2014 yılında ise öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 39.8’e yükselse de bu oran hala sürdürülebilir bir borç / öz kaynak ilişkisi olmaktan uzak.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda, 2014 yılında toplam aktifler cari olarak yüzde 14.5 artarken, öz kaynaklar yüzde 17.4, toplam borçlar ise yüzde 12.7 oranında arttı. İSO İkinci 500 kuruluşları, 2014 yılındaki bilanço büyümesini daha çok öz kaynakları ile gerçekleştirdi. Bu da İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun finansal kaldıraç oranının iyileşmiş olduğunu gösteriyor.

MALİ DALGALANMALARI İYİ YÖNETTİLER

Bu iyileşmeyi destekleyen başka faktörlerden de söz etmek gerekirse İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun üretimden satışları 2014 yılında yüzde 12.9 arttı. Vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 106.2 oranında arttı. Buna karşın toplam borçları ise sadece yüzde 12.7 yükseldi.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun üretimden satışları 2014 yılında yüzde 12.9’luk bir artış ile 71.8 milyar TL’yi buldu. Şirketlerin geçen yılki esas faaliyet karlılıklarına bakıldığında, önceki yıla göre 2013 yılında esas faaliyet karını 5.3 milyar TL’ye çıkararak yüzde 50’ye yakın artıran İkinci 500 Büyük kuruluşun geçen yılki esas faaliyet karı ise yüzde 15’lik artışla 6.2 milyar TL oldu. 2014 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu yüzde 7.5 oranında bir faaliyet karına sahip oldu. Bu oran Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda yüzde 6.4’tü.

DİKKAT ÇEKEN MALİ GÖSTERGELERDEN BİRİ DE ÜRETİM FAALİYETLERİ DIŞI GELİRLERDEKİ ARTIŞ OLDU

İkinci 500’ün geçen yıl dikkat çeken mali göstergelerinden biri de üretim faaliyetleri dışı gelirlerindeki artış oldu. İkinci 500’ün üretim faaliyeti dışı gelirlerinin, dönem kar ve zarar toplamı içindeki payları yıllar itibarıyla dalgalanma gösteriyor. Üretim faaliyeti dışı net gelirler, 2013 yılında yüzde 153.2 oranında azalmışken, 2014 yılında yüzde 219.3 arttı ve 736.5 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılında üretim dışı faaliyetlerden yeniden gelir elde edildiği görülmekle birlikte, bu gelirin 2012 yılındaki 1.2 milyar TL’lik üretim faaliyeti dışı gelirin oldukça altında olduğu görülüyor.

2014 yılında İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda EBİTDA/FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar), mutlak büyüklük olarak 8.9 milyar TL olarak hesaplandı. İkinci 500 kuruluşlarının FAVÖK / net satışlar oranı 2013 yılında yüzde 9.4 iken 2014 yılında yüzde 10.9’a yükseldi. Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda bu oran yüzde 10.7 olarak ortaya çıkmıştı.

İSO İkinci 500 Sanayi Kuruluşu’nun olumlu gelen verilerinden biri de satış karlılığı oldu. 2014 yılında yüzde 5.6’ya yükselen satış karlılığı, son 10 yılın en yüksek oranı olarak dikkat çekiyor. Dönem kar ve zararının toplam aktiflere bölünmesi ile hesaplanan aktif karlılığını da 2014 yılında son 10 yılın en yüksek oranı olan yüzde 5.5’e çıkaran İkinci 500 şirketleri, yine öz kaynak karlılığını da yüzde 13.9’a yükselterek son on yılın en yüksek seviyesini yakaladı.