İnsan ve kitap

0
151

Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane M.Ö. 2400 yıllarına uzanmakta ve M.Ö. 625’de Asurlular zamanında kurulmuş NİNOVA kütüphanesi, M.Ö. 165’de kurulan Bergama kütüphanesi ,M.Ö. 3.yüzyılda İskenderiye’de 700.000 kitapla kurulan , savaşlarda yakılıp yıkılan ve M.S.391’de Mısır Piskoposu emriyle tamamen ortadan kaldırılan İskenderiye kütüphanesi tarihte yerlerini aldılar.

Osmanlı döneminde ilk kütüphane Osman Bey zamanında İznik’te, ikincisi Edirne’de Lala Şahin Paşa tarafından kuruldu. Daha sonra, Bursa, Balıkesir, İstanbul,Manisa, Trabzon ve diğer şehirlerde kütüphaneler kuruldu.I882’de nizamname çıkarıldı. İzmir,Kayseri,Eskişehir,Diyarbakır ve Bursa’da Millî Kütüphane adıyla halk kütüphaneleri kuruldu.

Cumhuriyet döneminde sayıları hızla artan , hizmet araç ve gereçleri çağdaş hale getirilen Halk ve çocuk kütüphaneler açıldı.

Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır : İstanbul’da Süleymaniye ve Bayezit Devlet Kütüphaneleri. Ankara’da Millî Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ,Bilkent ve diğer üniversite Kütüphaneleridir.

Bunlardan Millî Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kuruldu. Açılış tarihinde içinde iki kitap bulunan bu kütüphanemizde, 2015 -TÜİK verilerine göre I milyon 261 bin 696 kitap vardır.
Halk kütüphaneler 1.130,üniversite kütüphaneleri 555, Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27.836 olmak üzere toplam 29.522 kütüphane bulunmakta.

Dünya ölçülerine göre yeterli olmayan kütüphanelerin sayısını artırmak ve yaygınlaştırmak tüm insanları kitaplarla başbaşa yapmak hedef olmalıdır.Yerel yönetimlere de bu konuda sorumluluklar düşmektedir.Dünyada bazı kentler kütüphaneleri ile ünlüdür.

Kütüphanelerde, kitapların korunması, kitapların sınıflandırılması ve okuyucuya kitap verilmesi için uzman kütüphaneciler bulunur. Kütüphanecilik özel bir eğitimi ve öğretimi gerektiren bir meslektir. Bu amaçla üniversitelerimizde kütüphanecilik bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerde öğrenimlerini tamamlayanlar kütüphanelerde görev yaparlar.
Kitaplar üç yoldan yasaklanmaktadır.Bakanlar Kurulu kararı ile, yasalarla veya Bakanlık onayı ile.Bakanlık kararı ile yasaklanan depolar dolusu kitabı,I992’de Kültür Bakanlığı Ostim depolarında “Yasaklanmış Kitapları ,” o tarihlerde Bakanlığın Yayımlar dairesi Başkanı olarak dönemin Kültür Bakanı ile birlikte özgürlüğüne kavuşturmamız çok yerinde ve anlamlı olmuştur.

Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir. Kitaplar bilime giden yoldur. Çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır. Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder. Kitaplar sevgili dostlarımızdır. Kütüphaneler kitapların ve insanların bir arada bulunduğu en önemli eğitim ve kültür merkezleridir.Kitap ve kütüphane medeniyetin aydınlık kapısıdır.

Savaşlar ve devrimler arasında durmadan en önemli kitapları okuyan , dünyanın her alanda en seçkin ve örnek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk,kitap okumada en önde gelmekte olup binlerce kitabı altını çizerek okumuş ve hakkında çeşitli dillerde binlerce yerli ve yabancı kitap yazılmıştır. Dünyada okuyan,uygulayan, fikir ve düşüncelerini zirveye taşıyarak ölümsüzleştiren ufku sonsuz tek devlet adamı Atatürk olmuştur.

Bulunduğumuz yerdeki kütüphanelerden yararlanalım. Kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap armağan edelim. Kitapların korunduğu, yerleştirildiği kitaplığı, kütüphaneyi temiz tutalım. Okuma salonlarında kimseyi rahatsız etmeyelim. Kütüphaneler toplum aynasıdır.
İnsan ve kitap bütünleşip kaynaştıkca dünya aydınlanır.Kitaplar,insanları evrensel bilince ulaştırırlar. Dünya barışına, huzuruna ve çağdaşlaşmaya en yararlı katkıları sağlarlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz