IIF: Küresel borç yükü 2018 ilk çeyrekte rekor kırdı

59

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların toplam borç yükleri 2018 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 artarak 247 trilyon dolar düzeyine çıktı.

G7 ülkelerinin ve gelişmekte olan ekonomilerin çoğunun yer aldığı değerlendirmeye göre, borç/GSYH oranı 2018 ilk çeyrekte yüzde 318 arttı.

2018 ilk çeyrekte hanehalkı, finansal olmayan şirket ve genel kamu sektörü borcu 186 trilyon dolar oldu. Finans sektörünün borcu ise 61 trilyon dolar ile rekor kırdı.

2013 ilk çeyrekte finansal şirketlerin borcu 2008 ilk çeyrekteki 58 trilyon dolardan 56 trilyon dolara gerilemişti.