İhracat ve ithalat beklenti endeksi arttı

137

ANKARA – İhracat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 3. çeyreğinde, 2015 yılı 2. çeyreğine göre 2.6 puan artarak 108.3 seviyesinde gerçekleşirken, İthalat Beklenti Endeksi, 9.5 puan artarak 105.5 oldu.

Ekonomi Bakanlığı, 2015 yılı 3.çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.  Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticarete yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtırken, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlıyor.  Endeksin 100’d en büyük olması beklentilerin iyimser (artış yönünde) olduğunu, 100’ den küçük olması beklentilerin kötümser (azalış yönünde) olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin nötr olduğunu gösteriyor.

İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ 3.ÇEYREKTE 2.6 PUAN ARTTI

İhracat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 3. çeyreğinde, 2015 yılı 2. çeyreğine göre 2.6 puan artarak 108.3 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının 3. çeyreğinde, 2015 yılı 2. çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 ay için ihracat siparişi beklentileri ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; gelecek 3 aydaki ihracat beklentileri ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine dair soruların ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentilerine ilişkin soruların yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek; şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri daha düşük puanlarda gerçekleşti. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2015 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 5.4 puan altına geriledi.

İTHATLAT BEKLENTİ ENDEKSİ 3.ÇEYREKTE 9.5 PUAN ARTTI

İthalat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 3. çeyreğinde, 2015 yılı 2. çeyreğine göre 9.5 puan artarak 105.5 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının 3. çeyreğinde, 2015 yılı 2. çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentileri ile son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Öte yandan, birim ithalat fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda iken; gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi ve mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2015 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 4.8 puan altına geriledi.