Hakaretin faturasını vatandaş mı ödüyor?

58

-Siyaset adamlarının birbirleri hakkında açtıkları hakaret davalarında mahkeme tazminata karar verirse bunu hakareti yapan siyaset adamı değil, onun partisi ödermiş. Çünkü, davaya konu konuşması “partinin siyasi faaliyeti” kapsamında değerlendirilirmiş. Bu bilgi doğru mu?

-Eğer doğruysa, siyasi partilerin bütçeleri, genel bütçeden aldıkları paralarla oluştuğundan, siyaset adamları vatandaşın ödediği vergilerle birbirlerine hakaret etmiş olmuyorlar mı?
-Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapılarak siyasilerin birbirlerini eleştirirken nezih bir dil kullanmaları zorunlu hale getirilemez mi?
-Toplumda artan gerilim ve şiddette siyaset adamlarının üslubunun etkili olup olmadığı konusunda acaba üniversitelerimizden biri bir araştırma yapabilir mi?

KAÇ BİNA ALEV
ALEV YANABİLİR?

Dış cephesinde kullanılan malzemenin yanıcı özellik taşıması yüzünden İstanbul’daki bir hastanede facianın eşiğinden dönüldü, yüzlerce hasta diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı.
Bu olaydan şu dersleri çıkarmak gerekir:
-Türkiye’de dış cephelerinde yanıcı malzeme kullanılan binalar tek tek tespit edilmeli ve bunların derhal yanmayan maddelerle değiştirilmesi yoluna gidilmelidir.
-Valilikler ve belediyeler riskli binaları tespit etmekten sorumlu tutulmalıdır.
-Binaların yangın uyarı sistemlerinin çalışıp çalışmadığı ve yangın merdivenlerinin tehlike anında rahatça kullanılıp kullanılamayacağı da yapılan denetimlerde mutlaka incelenmelidir.

YALI VE GEMİ

Bir yük gemisi Boğaz’daki yalının yatak odasına girmiş.
Hayret!
Biz oraya sadece magazin muhabirleri girer sanırdık.