T.C. KIZILAHAMAM KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Müdürlüğü)SıraDosya NumarasıMahallesiAdaParselYüzölçümüHazine HissesiCinsiİşgal Durumuİmar DurumuTahmini Bedeli Geçici Teminatıİhale Tari...

(Milli Emlak Müdürlüğü)
SıraDosya NumarasıMahallesiAdaParselYüzölçümüHazine HissesiCinsiİşgal Durumuİmar DurumuTahmini Bedeli Geçici Teminatıİhale Tarihiİhale Saati
106210114564Bağlıca1212377,95377,95Ham Toprakİşgalliİmarsız189.000,00           47.250,006.05.202409:30
206210113773Balcılar11682500,03500,03Ham ToprakBoşİmarsız230.000,00           57.500,006.05.202410:00
306210116583Bayır2191500,00500,00Ham ToprakBoşİmarsız180.000,00           45.000,006.05.202410:30
406210115391Beşkonak (Gürcü)13074300,00300,00Ham Toprakİşgalliİmarsız150.000,00           37.500,006.05.202411:00
506210115462Beşkonak (Gürcü)13073112,00112,00Ham Toprakİşgalliİmarsız60.000,00           15.000,006.05.202411:30
606210115757Beşkonak (Gürcü)13075285,96285,96Ham Toprakİşgalliİmarsız145.000,00           36.250,006.05.202413:30
706210115862Beşkonak (Gürcü)15610177,61177,61Ham Toprakİşgalliİmarsız90.000,00           22.500,006.05.202414:00
806210115863Beşkonak (Gürcü)1502101,59101,59Ham Toprakİşgalliİmarsız55.000,00           13.750,006.05.202414:30
906210115396Eğerlibaşköy104854530,91530,91Ham ToprakBoşİmarsız265.500,00           66.375,006.05.202415:00
1006210115678Eğerlibaşköy1172611.408,411.408,41Ham ToprakBoşİmarsız705.000,00         176.250,006.05.202415:30
1106210115465Gökbel10343209,67209,67Ham Toprakİşgalliİmarsız105.000,00           26.250,007.05.202409:30
1206210115491Gökbel1114137,88137,88Ham Toprakİşgalliİmarsız70.000,00           17.500,007.05.202410:00
1306210114649Gümele2242507,43507,43Ham Toprakİşgalliİmarsız254.000,00           63.500,007.05.202410:30
1406210116414Gümele20131595,00595,00Ham ToprakBoşİmarsız268.000,00           67.000,007.05.202411:00
1506210115213Güneysaray1174300,00300,00Ham Toprakİşgalliİmarsız150.000,00           37.500,007.05.202411:30
1606210114046Güvem21540450,06450,06Ham ToprakBoşİmarsız226.000,00           56.500,007.05.202413:30
1706210114552Güvem1844600,34600,34Ham ToprakBoşİmarsız301.000,00           75.250,007.05.202414:00
1806210115593Güvem18413278,84278,84Ham Toprakİşgalliİmarsız140.000,00           35.000,007.05.202414:30
1906210115594Güvem206142,3042,30Ham ToprakBoşİmarsız22.000,00             5.500,007.05.202415:00
2006210115607Hıdırlar1471139,4239,42Ham Toprakİşgalliİmarsız20.000,00             5.000,007.05.202415:30
2106210115674Hıdırlar101300671,15671,15Ham Toprakİşgalliİmarsız1.760.100,00         440.025,008.05.202409:30
2206210116230Hıdırlar1242169,23169,23Ham Toprakİşgalliİmarsız85.000,00           21.250,008.05.202410:00
2306210114410İnceğiz12751298,17298,17Ham Toprakİşgalliİmarsız164.000,00           41.000,008.05.202410:30
2406210115690Kınık (Çeltikçi)164591.625,001.625,00Ham ToprakBoşİmarsız735.000,00         183.750,008.05.202411:00
2506210115698Kınık (Çeltikçi)164622.700,002.700,00Ham ToprakBoşİmarsız1.085.000,00         271.250,008.05.202411:30
2606210115699Kınık (Çeltikçi)164602.700,002.700,00Ham ToprakBoşİmarsız1.085.000,00         271.250,008.05.202413:30
2706210115708Kınık (Çeltikçi)164612.700,002.700,00Ham ToprakBoşİmarsız1.085.000,00         271.250,008.05.202414:00
2806210114059Kırkırca165478,0578,05Ham Toprakİşgalliİmarsız40.000,00           10.000,008.05.202414:30
2906210117049Kırköy15114210,00210,00Ham Toprakİşgalliİmarsız147.000,00           36.750,008.05.202415:00
3006210114198Kızık12565.700,005.700,00Ham Toprakİşgalliİmarsız2.850.000,00         712.500,008.05.202415:30
3106210116340Mahkemeağcin1704745,00745,00Ham Toprakİşgalliİmarsız931.000,00         232.750,009.05.202409:30
3206210115709Saraycık1773156,53156,53Ham Toprakİşgalliİmarsız106.500,00           26.625,009.05.202410:00
3306210115687Semeler1151172,54172,54Arsaİşgalliİmarsız86.500,00           21.625,009.05.202410:30
3406210114546Şahinler2264325,00325,00Ham Toprakİşgalliİmarsız267.500,00           66.875,009.05.202411:00
3506210115781Tahtalar1562591,00591,00Ham ToprakBoşİmarsız296.000,00           74.000,009.05.202411:30
3606210115782Tahtalar1591300,00300,00Ham ToprakBoşİmarsız150.000,00           37.500,009.05.202413:30
3706210116397Taşlıca1563590,00590,00Ham Toprakİşgalliİmarsız300.000,00           75.000,009.05.202414:00
3806210115592Üçbaş174331,9331,93Arsaİşgalliİmarsız16.000,00             4.000,009.05.202414:30
3906210114631Yakakaya1492180,00180,00Ham Toprakİşgalliİmarsız125.000,00           31.250,009.05.202415:00
4006210114677Yanıközbekler-1336300,00300,00Ham ToprakBoşİmarsız152.000,00           38.000,009.05.202415:30
4106210115799Yanıközbekler1382290,02290,02Ham ToprakBoşİmarsız90.000,00           22.500,0010.05.202409:30
4206210115804Yanıközbekler17412113,73113,73BahçeBoşİmarsız57.000,00           14.250,0010.05.202410:00
4306210115868Yanıközbekler1744621,30621,30Bahçeİşgalliİmarsız311.000,00           77.750,0010.05.202410:30
4406210115875Yanıközbekler16298731,48731,48Ham ToprakBoşİmarsız370.000,00           92.500,0010.05.202411:00
4506210115876Yanıközbekler230871.207,551.207,55Ham ToprakBoşİmarsız483.500,00         120.875,0010.05.202411:30
4606210116376Yanıközbekler23118364,70364,70Bahçeİşgalliİmarsız182.500,00           45.625,0010.05.202414:00
4706210116411Yanıközbekler2352214,58214,58Bahçeİşgalliİmarsız108.000,00           27.000,0010.05.202414:20
4806210116412Yanıközbekler23060235,89235,89Bahçeİşgalliİmarsız118.000,00           29.500,0010.05.202414:40
4906210115721Yıldırımyağlıca2451350,00350,00Ham ToprakBoşİmarsız175.000,00           43.750,0010.05.202415:00
5006210114387Yukarıada1094800,00800,00Ham Toprakİşgalliİmarsız400.000,00         100.000,0010.05.202415:20
5106210115779Yukarıhüyük2201640,00640,00Ham ToprakBoşİmarsız352.000,00           88.000,0010.05.202415:40


Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerinde Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek komisyon huzurunda, Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adres: Yenice Mah. Şehit Mehmet Erdem Caddesi No: 4-H Kızılcahamam Ankara)
1-İhaleye katılacak isteklilerin; ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise ilgili Malmüdürlüğünden alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişinin veya 2886 sayılı Kanunda sayılan geçici teminat kabul edilecek değerlerin, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde, Teminat Mektubunun "Geçici, Süresiz, Limit içi" olması ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri (ikametgâh) belgesinin, tebligat için Türkiye'de gösterecekleri adres bilgilerinin ve T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
d) Ortak katılım halinde ise noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin (İş Ortaklığı Belgesi), İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına sunulması zorunludur.
2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
6- Taşınmazlarla ilgili özellik arz eden durumlar, taşınmazın satış şartnamesinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Kanun uyarınca satış şartnamesini imzalayarak ihaleye iştirak eden istekli, ihaleden sonra şartnamedeki hükümleri ve şartnamede belirtilen taşınmazın fiili durumunu gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemez,  bu durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Taşınmazın imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin Hazineye sorumluluk yüklenemez, bu hususta Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.  
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 736 14 89 )Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ ve https://milliemlak.csb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.
     03.04.2024
 

#ilangovtr

Basın No ILN02019053

19 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.