49 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ İHALESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 49 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


49 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/382870

 

1-İdarenin
a) Adı:T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan /ANKARA 06949 SİNCAN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122726240 - 3122647303
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:49 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:49 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Hastanemiz Laboratuvar Sarf Malzeme Depo Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda yazılı veya sözlü talebine istinaden, 12 (oniki) ay içinde peyder pey ilgili birime teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:sözleşme imzalanmasına müteakiben 5 gün içerisinde başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:09.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi - Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB BelgesiFrozen Doku Gömme Maddesi (Cryomatrıx)5. kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB BelgesiFrozen Hızlı Dondurucu Sprey6.kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB BelgesiGiemsa Bayası (500ml Şişe)7. kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu - ÜTS Kaydı - TİTUBB BelgesiHaris Hematoksilen8. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB BelgesiKsilen9. kalem için çin Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB BelgesiMay Grunwald10. kalem için çin Güvenlik Bilgi Formu sunulacak,Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
ÜTS KAYDIDısposable Mikrotom Bıcağı (Doku İçin)11.kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiKurutma (Süzgeç, Filtre) Kağıdı27. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - TİTUBB BelgesiHollande's Fıksatıf Solüsyonu28. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - TİTUBB BelgesiEosin Alkolik3. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiBeyaz Renkli Rodajlı Lam (50 Adet- Kutu)30. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
ÜTS KAYDIParafin (boncuk)32. kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
ÜTS KAYDIDuku Takip Kaseti, Kapaklı, Çift Bölmeli33.kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiKongo Red Amiloid37. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiMasson Trıchrome38. kalem Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiPeriodic Acid Schiff (Pas)40.kalem Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiPas - Alcian Blue (PH 2,5)41.kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiRetikülin43. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiZiehl Neelsen Boyası44.kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB BelgesiAlcian Blue45. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB BelgesiAbsolü Etil Alkol48. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi FormuDoku İşaretleme Boy Seti (Cerrahi Sınır Boyama Değişik Renklerde)1. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi FormuTamponlu Formaldehit (%10)4. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - CE BelgesiDoku Kapama Solusyonu (Entellan)2. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Ürüne ait ÜTS kaydı bulunacak ve Ürünlere ait CE kaydı olacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
ÜTS KAYDILamel (24x60)35. kalem Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak . Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
Yerli Mali Belgesiİhale BazındaYerli malı teklif edenler bu avantajdan faydalanmak isteyenlerce TOBB yada TESK'e bağlı odalarca düzenlenen Yerli Malı Belgesi. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istendiği takdirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02015875

19 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.