Gürer: Emekliler ekonomik olarak mağduriyet yaşıyor

0
11

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer’in en düşük emekli aylığı ve bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin en az asgari ücret düzeyinde olması talebine içeren soru önergesine Bakan Elvan, en düşüğü 1500 lira olan emekli maaşı ile bayramlarda 1100 lira olarak ödenen emekli ikramiyelerinin yeterli olduğunu belirterek, bu rakamların üzerinde bir artışın şimdilik söz konusu olamayacağını ima etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelttiği yazılı soru önergesinde, emeklilerin ekonomik olarak mağduriyet yaşadığını, en düşük emekli maaşının 1500 lira olmasına karşın, bu rakamın yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti. 

- Reklam -


Gürer, kurban ve ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin 1100 lira olmadan önce (1000 TL iken) verdiği soru önergesinde şu sorularına yanıt istedi:
“Emeklilere bayramda ödenen ikramiye tutarının en düşük emekli maaşı seviyesinde eşitlenmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?
Ülkemizde 1500 TL emekli maaşı alarak hayatını idame ettirmeye çalışan birçok vatandaşın varlığı da göz önüne alınarak bayram ikramiyesi tutarının asgari ücret tutarına eşitlenmesi bir gereklilik arz etmektedir. Bu bağlamda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?”
 
Gürer’in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bütçe imkânları dâhilinde 2002 yılından itibaren emekli aylıklarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini, buna göre işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarında ilgili sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü genel artış oranlarının yanı sıra seyyanen zamlar verildiğini belirtti. 
 
17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunla dosya bazında ödenecek aylıkların 1.000 TL’den az olmayacağının hüküm altına alındığını ve söz konusu tutarın 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunla 1.500 TL’ye yükseltildiğini hatırlatan Bakan Elvan, “Nitekim 2002 yılı Aralık ayından 2021 yılı Nisan ayına kadar olan dönemde; “5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığı nominal bazda artış sağlandığını,506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığında artışa gidildiğini ifade etti.
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu  ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığı yükselmiştir” açıklamasında bulundu. 
 
“Emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin yanı sıra 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanunla emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi hususunda düzenleme yapılmış ve söz konusu tutar 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanunla 1.100 TL’ye yükseltilmiştir” diyen Bakan Elvan, 2002 yılından itibaren memur, işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarında yapılan artışların aynı döneme ilişkin TÜFE artış oranının oldukça üzerinde olduğunu ileri sürdü. 
 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bugün açlık sınırının asgari ücret seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde milyonlarca emekli açlık sınırının çok altında olan 1500 lira maaşla geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Artan enflasyon oranlarının yanı sıra, temel gıda ürünlerine her geçen gün gelen zamlar, emeklilerin boynunu bükmüştür. O nedenle en düşük emekli aylığı en az asgari ücret seviyesine getirilmeli, kurban ve ramazan bayramlarında ödenen ikramiyeler de aynı şekilde asgari ücret tutarına eşitlenmelidir. Rakamsal veriler yaşamın gerçeği ile örtüşürse anlamlıdır. Çarşı-pazar yangın yeri ve emekli geçim sıkıntısı içindedir. Geliri daralmıştır. Yaşanan gerçek enflasyonun altında verilen zamlar ile emekli  geçinemez durumdadır. Elektrik ve doğalgaza her ay zam yapılan ülkede, emekli hayatından memnun denemez  ” diye konuştu.

- Reklam -