Gürer: “BOTAŞ’ın yurtdışındaki şirketlerini  Sayıştay neden denetleyemiyor?

0
109

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, BOTAŞ’ın yurtiçi ve yurtdışındaki şirketleri ve bunlara bağlı alt şirketlerinin, kar ve zarar bilançolarının açıklanması ve yönetim kurulu üyelerine yapılan aylık ödemelerin açıklanması talebiyle Enerji e Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Gürer, önergesinde ayrıca BOTAŞ’ın şirketleri ile alt şirketlerinin Sayıştay tarafından denetlenmemesinin nedenlerini de sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, BOTAŞ’ın merkezi yurt dışında olmak üzere, sermayesinin yüzde 100’üne sahip olduğu BOTAŞ International Limited (BIL),( merkezi Jersey Kanal Adalarında), BOTAŞ Uluslararası Limited Şirketi “BOTAŞ International Limited” (BIL) iki bağlı ortaklığı ile yurt içi merkezli iki iştirakinin bulunduğuna dikkat çekti.

- Reklam -

TPIC (Turkish Petroleum International Company Ltd. Co.) ise 88/13180 sayılı BKK kararına dayanarak, 7.11.1988 tarihinde TPAO’ya (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) bağlı bir şirket olarak Jersey Channel Adaları merkezli olarak kurulduğunu hatırlatan Gürer, “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin(BOTAŞ) yurt dışında (Jersey adası, Birleşik Krallık) yüzde 100 sermayesine sahip olduğu;TurkishPetroleum International Company Limited (TPIC), BotaşInternational Ltd. (BIL),adında iki adet iştiraki ve bu iştiraklerden TPIC’e ait yüzde 100 sermayelerine sahip olduğu,BOTAS Overseas Group ICC, BOTAS TradingIC,BOTAS Pipeline Services IC,,Turkish Energy Company(TEC) adında 4 adet alt iştiraki de bulunmaktadır” saptamasında bulundu.

KİT Komisyonunun, yurt dışı iştiraklerin bağımsız denetim raporları ve Kurum teftiş raporlarının Sayıştay’a sunulması ve raporların Sayıştay tarafından incelenerek denetim sonuçlarının Sayıştay denetim raporlarına dâhil edilmesi kararı olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Karar kapsamında BIL ve TPIC‘in bağımsız denetimi -alt şirketler dâhil edilmeden- yapılmış ve rapor Sayıştay’a ibraz edilirken BOTAŞ tarafından BIL ve TPIC’te gerçekleştirilen iç denetim raporu da Sayıştay’a ibraz edilmiş ancak KİT Komisyonu kararına istinaden yurt dışı iştiraklerin yıllık bağımsız denetimi ile kurumun kendisi tarafından denetimlerin yaptırılarak raporların Yılı raporlama döneminden önce Sayıştay’a ibraz edilmesi sağlanmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.  

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde şu sorularına yanıt istedi: 

“Şirketlerde yönetim kurullarında görev yapanlar kimlerdir ve aylık yapılan ödeme ne kadardır? 

Şirketlerde çalışan kişi sayısı kaçtır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bulunduğu ülke vatandaşı olarak çalışan sayısı kaçtır? 

2018 yılından itibaren bahsi geçen şirketlerin kar ve zarar durumu nedir?

Şirketlerin denetimlerinin Sayıştay tarafından yapılamamasının nedeni nedir?

Gürer: “Çağın gerisinde kalan BOTAŞ’ın hesap planı ve bilgi sistemleri ne zaman yenilenecek?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde BOTAŞ’ta kullanılmakta olan hesap planı ve mevcut hesap planına uygun geliştirilen BOTAŞ Bilgi Sistemlerini (ERP) çok eski olduğuna dikkat çekti.

Gürer, geliştirildiği tarihlerde BOTAŞ’ın faaliyetleri ile şimdiki faaliyetleri arasında meydana gelen gelişmeleri kapsamaktan uzak sistemin yetersizliğinin, Sayıştay raporlarına da yansıdığına işaret etti. 

Gürer, Bakan Dönmez’in şu sorulara yanıt vermesini istedi: 

“Türkiye genelinde 18 bin km’nin üzerinde doğal gaz boru hattı döşeyen, doğal gaz depolama, FSRU, LNG gibi yurt içi projelerle birlikte TÜRKAKIM ve TANAP gibi uluslararası projelerde yer alan BOTAŞ, gelişen faaliyetlerine uygun hesap planı ve içerisinde iç kontrol süreçlerini de kapsayacak şekilde yeni bir ERP yazılımı geliştirmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? Olası sorunlar için öngörülebilir bir planlama mevcut mudur?”

- Reklam -