Güneş teknolojileri

0
52

Dünyamıza en yakın yıldız olan Güneş sadece hayat değil aynı zamanda temel enerji kaynağımızdır da.

Pek farkında olmasak dahi canlıların fosilleşmiş kalıntıları olan hidrakarbon kaynaklar dahi eninde sonunda canlılar tarafından fotosentez yolu ile kimyasal enerji olarak depolanmış güneş enerjisi türevlerinden başka bir şey değildir.

Lakin fosil kaynaklar hem çevreye zarar vermekte toprağı, havayı ve suyu kirletmektedir ve hem de neticede çok uzun olmayan bir zaman diliminde tükenmeye mahkum sonlu kaynaklardır.

İnsanlık bugün sahip olduğu teknoloji ile güneş enerjisini ısı ve fotovoltaik yöntemler ile doğrudan kullanabilme şansına sahiptir. Bu kaynak hem sonsuzdur ve hem de çevreye en ufak bir zarar dahi vermemektedir.

Türkiye’de güneş enerjisini ısı enerjisine çevirerek sıcak su elde etme teknolojisi zaten çok uzun bir zamandır, özelikle güney bölgelerimizde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Güneş enerjisini fotovoltaik piller vasıtası ile elektrik enerjisine çevirme teknolojisi ise daha oldukça yeni ve gelişen bir teknolojidir.

Güneşten direkt olarak elektrik enerjisi elde etmek Türkiye için çok büyük bir fırsattır. Bulunduğu konum ve coğrafi yapısı bu üretim için çok elverişlidir.

Ne yazık ki aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere coğrafyamız çok daha elverişli olduğu halde bu konuda da dünyanın oldukça gerisinden gelmekteyiz.

Geçmişte Türkiye’nin enerji politikalarında bu fırsatı değerlendiremediği, yeni ve yenilenebilir teknolojiye çok da önem vermediği, ciddi yatırım yapmadığı açıkça görülmektedir.

Ülkemizde bu hafta üneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek ile ilgili çok sevindirici gelişme yaşandı, Ankara Sincan OSB’de entegre bir güneş teknolojileri yatırımının açılışını yapıldı.

Silikon işleme teknolojisini Türkiye’ye kazandıracak, 400 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika, “ingot, wafer, hücre ve modül” imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye’nin ilk entegre tesisi olacak.

Yılda 500 megavatlık üretim kapasitesiyle hizmet verecek olan fabrikanın ilk üretimleri, Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulacak toplam 1.000 megavat kurulu güce sahip Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde kullanılacak. Paylaşılan bilgilere göre ürünlerin üretim sahfalarının tek çatı altında toplandığı, bu fabrika, bir eğitim, üretim ve teknoloji üssü niteliğinde olacak.

Bu aşamada bu fabrikada üretilecek ürünlere biraz daya yakından bakmamız lazım:

Güneş pilleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Bu piller fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir.

Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt’tan MEGA Watt’lara kadar sistem oluşturulur.

Bu fabrikada silikondan yarı iletken hücrelerin üretileceği “ignot”, bu ignotlardan yüksek teknoloji ile kesilerek elde edilen “wafer”, waferlerin işlenmesi ile üretilen “güneş pili” ya da “hücre” ve bunların bir araya getirilmesi ile oluşacak paneller entegre bir şekilde üretilecek.

Türkiye’nin bu teknolojiye sahip olması son derecede olumlu bir gelişmedir, emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir.

Elbette diğer ülkeleri yakalamamız için daha çok yolumuz var, böyle bir çok fabrika daha kurmalıyız çünkü bu fabrikanın kapasitesi sadece 500 MW, yani, yılda ancak bu kadarlık bir kurulu güç üretebilir. ABD ve Çin’i dikkate almasak bile Almanya’nın yılda yaklaşık 4.000 MW, Japonya’nın ise 7.000 MW yeni kapasite kurduğunu düşünürsek daha işin çok başında olduğumuz görülecektir.

Türkiye’nin enerjide dışa ve fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmanın tek yolu yenilenebilir kaynakların kullanımına yönelmektir, iktidar bu yönde uygulama ve politika geliştirmeye azami önem vermelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz