Sınıf yönetiminde ortak grup çalışması yapmak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

Sınıf içerisindeki çatışmaların grup çalışmasıyla engellenebileceğini belirten Eğitim Programları ve Öğretim Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “İşbirlikli grup çalışmalarını kullanmak tartışmak, problem çözmek, örnek olayları birlikte incelemek gibi teknikler öğrencilerin derse katılımını ve eğlenmesini sağlıyor” dedi.

Her öğrencinin birbirinden farklı ilgi alanlarına sahip olduğunu ve öğrencilerin aralarında çatışma yaşanmasının doğal olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmer Bölüm Başkanı Dr. Öğr Üyesi Derya Kavgaoğlu, “İlgisi, bilgisi, yeteneği farklı öğrencilerin bir arada bulunduğu öğrenme ortamlarında çatışma kaçınılmaz. Ancak akademisyenler işbirlikli grup çalışmalarından faydalanırsa sınıf ortamında birey ve gruplar arası çatışmalar yapıcı bir hal alır. Bu çalışmalar iyi sonuçlanırsa sınıf içi iletişimi kuvvetlendirir, derse katılımı, güveni ve bağlılığı artırır, birlikte başarma ve öğrenme duygusunu yaşatır” dedi.

Akademisyenlerin sınıf ortamında birey ve gruplar arası çatışmaları verimi artıracak şekilde yönlendirebileceğini ifade eden Kavgaoğlu, “Yapıcı çatışma tasarımı olarak da ifade edebileceğimiz bu strateji aynı zamanda etkin bir öğrenme stratejisi olarak düşünülebilir. Çünkü çatışma doğası gereği konfor alanından çıkıp yaratıcı, eleştirel düşünmeyi ve davranmayı tetikler. Stabil değil dinamik ve problem çözücü bir tutumu teşvik eder” diye konuştu.

İşbirlikli grup çalışmalarına örnek olarak münazara yapmanın yapıcı çatışma yönetimi olduğunu ifade eden Kavgaoğlu, “Münazara, zıt görüşlü iki grubun, belirlenen bir konuda, kendi görüşlerinin doğru karşı grubun görüşlerinin yanlış olduğunu gösterecek şekilde, tarafsız dinleyicileri ve jüriyi iknaya çalıştıkları, aktif-pasif çatışmayla sembolize bir tekniktir” dedi.

Kavgaoğlu münazara çalışmasının öğrenci üzerindeki etkilerini ise şu şekilde açıkladı:

“Öğrenci grupları savunacakları bilgi yapısını hazırlarlar. Karşıt görüşleri belirleyip sorgularlar. Gruplar arasında fikir uyuşmazlığı, çatışma ve belirsizlikler ortaya çıkar. Bilgiye yönelik merak başlar, öğrenciler kendi tezlerini desteklemek ve karşı tarafın tezlerini çürütmek üzere daha fazla bilgi araştırırlar. Aktif sunum başlar. Bu süreçte gruplar kendi fikirleriyle karşı grubun fikirleri arasında uyum sağlamaya çalışırlar”

Akademisyenlerin yapıcı çatışmaları tasarlamak üzere bu ve benzeri öğrenen merkezli etkinlikleri rahatlıkla kullanabileceğini belirten Kavgaoğlu, “Araştırma ve buluş stratejilerini esas alarak sınıfı yönetmek, işbirlikli küçük-büyük grup çalışmalarını kullanmak, tartışma, problem çözme, soru cevap, örnek olay gibi tekniklerle ilerlemek aynı zamanda sınıfın eğlenerek öğrenmesine destek olacaktır” dedi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz